Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert

[06.12.2022] Zaproszenie do składania ofert nr 1094.0641.451.2017/1100.93.2022 na wyłonienie asystenta ewaluatora.

Zamówienie jest realizowane jest w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr umowy o dofinansowanie projektu: nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Opis przedmiotu zamówienia. Asystent - Ewaluator - łącznie max liczba h - 1300h (praca od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.)

Zakres zadań:

• Opracowania metodyki badawczej w zakresie ewaluacji kompetencji uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu.

• Weryfikacji wskaźników oraz narzędzi do przeprowadzenia bilansu kompetencji, zindywidualizowanego dla poszczególnych grup uczestników projektu, zgodnie z założeniami projektu.

• Prowadzenie monitoringu wskaźników, metod i narzędzi ewaluacji kompetencji uczestników projektu.

• Prowadzenie monitoringu realizacji planu ewaluacji kompetencji uczestników projektu. • Przygotowywanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji planu ewaluacji kompetencji uczestników projektu.

• Gromadzeniem, przechowywanie, archiwizacja kompletnej dokumentacji związanej z ewaluacją kompetencji uczestników projektu oraz kontrola wewnętrzna zgodności dokumentów projektu z wymogami PO WER.

• Opracowanie raportów cząstkowych zindywidualizowanych oraz zbiorczych, zgodnie z założeniami projektu.

• Opracowanie raportu zbiorczego z ewaluacji kompetencji uczestników projektu na zakończenie realizacji projektu.

• Przedkładanie kierownikowi projektu rekomendacji wynikających z rezultatów ewaluacji kompetencji uczestników projektu

• Udział w spotkaniach kadry zarządzającej projektem.

Wymagania osobowe:

• umieć pracować z danymi ilościowymi i mieć podstawową wiedzę o ewaluacji (wskaźnikach),

• mieć znajomość pakietu MsOffice w szczególności MS Excel na poziomie zaawansowanym (podstawowe tabele przestawne, funkcja wyszukaj.pionowo, łączenie i czyszczenie plików),

• mieć znajomość narzędzi MSTeams – tj w ramach zespołów i tworzenia ankiet,

• mieć umiejętność realizacji badań społecznych – tj. od pytań badawczych do przygotowania raportu. 

Pełna treść zaproszenia jest dostępna pod linkiem (kliknij tutaj).

Wzór umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia) jest dostępna pod linkiem (kliknij tutaj).

Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem: skan poprzez pocztę elektroniczną na adres: anna.kostrubala@uj.edu.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Biuro Projektu ZintegrUJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, do dnia 15.12.2022 r. (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego) 

Pliki do pobrania
pdf
Zaproszenie do składania ofert nr 1094.0641.451.2017/1100.93.2022 na wyłonienie asystenta ewaluatora.
pdf
Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert nr 1094.0641.451.2017/1100.93.2022 na wyłonienie asystenta ewaluatora
docx
Wzór umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron