Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla  gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

         Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informacyjnych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informacyjnych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Kursy/szkolenia

Termin

Szkolenie w zakresie dydaktyki akademickiej

- Warsztaty głosu i mowy - realizacja zakończona
 

- Szkoła Trenerów dla kadry akademickiej -realizacja zakończona
 

- Narzędziownia Trenera - realizacja zakończona

- Prawo autorskie w działalności dydaktycznej - realizacja zakończona

 


 


 

 

 

 

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji -
realizacja zakończona

 

30-31.08.2021 

Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce – poziom zaawansowany - realizacja zakończona realizacja zakończona
MS Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w dydaktyce – poziom podstawowy - realizacja zakończona realizacja zakończona
Prowadzenie zajęć oraz metody aktywizacji studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle - realizacja zakończona realizacja zakończona
Metody monitorownia umiejętności studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle -realizacja zakończona realizacja zakończona

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentami
z niepełnosprawnością - 
realizacja zakończona

 

realizacja zakończona

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze
studentem zagranicznym

 

 


semestr 2021/2022

 

Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych

 

W przygotowaniu

 

Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych

 

realizacja zakończona

 

 

Szkoła Mentorów. Mentoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

 

 

Tutoring jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych

Semestr 2022/2023

 

E-learning - posługiwanie się techno logiami teleinform.
w procesie kształ. zdalnego

 

Realizacja zakończona

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
STATISTICA

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
ORIGIN

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
SPSS - Język R

 

Realizacja zakończona w 2021 r. 

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
CORELDraw

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -MOODLE

Realizacja zakończona w 2019 r.


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
Serwisy Web 2.0

 

realizacja zakończona


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
System WINDOWS, narzędzia MS Office

Realizacja zakończona w 2019 r.

Bazy danych

w przygotowaniu
 

Kurs Academic Teaching Excelllence

realizacja zakończona
 

 

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

 

2021/2022/2023 r.

Presentation Skills

realizacja zakończona

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /pdf/

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /doc/

 

Kurs Data Link do rejestracji
Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych, gr. 4 8.10, 15.10, 22.10.2021; 11:00-15:00 https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych, gr. 5   27.10, 3.11, 10.11.2021; 9:00 –13:00

https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

     

 

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

w przygotowaniu

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron