Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Celem Zadania 5 jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz rozwój młodej kadry naukowej poprzez opracowanie i realizację Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme/Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim. W powyższym programie o zasięgu międzynarodowym, włączającym formy edukacji podnoszące kompetencje badawcze i dydaktyczne, będzie mogło wziąć udział 150 doktorantów.

Przewiduje się następujące formy wsparcia:

  1. realizacja Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme,
  2. program stypendialny dla doktorantów,
  3. program wsparcia mobilności naukowej dla doktorantów:
  1. dofinansowanie do wyjazdów na staże zagraniczne, szkoły letnie, etc.,
  2. dofinansowanie do wyjazdów na konferencje.
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron