Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla  gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

         Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Oferta dla osób studiujących obejmuje rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia w praktyczne umiejętności (Zadanie 2), którego celem jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów: nauk społeczno-humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczo-ścisłych - dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

Oferta obejmuje także program wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (zadanie 4), którego celem jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski. Przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach: nauk społeczno-humanistycznych, nauk przyrodniczo-ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ. Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron