Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadra zarządzająca i pracownicy administracji

Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

  1. Program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych - szkolenia szyte na miarę (program obejmuje szereg szkoleń związanych m. in. z przywództwem akademickim – Higher Education Academy, zarządzaniem zespołem, projektami, finansami, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, a także kurs PRINCE 2)
  2. Program zarządzania procesowego
  3. Program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości)
  4. Program rozwoju kompetencji interpersonalnych (m. in. szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu asertywności, zarządzania emocjami, negocjacji, kreatywnego myślenia)
więcej o

Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:

  1. Usprawnienie systemu SAP (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią)
  2. Usprawnienie systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów)
  3. Rozwój narzędzi informatycznych Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ w wyniku implementacji następujących komponentów: MAXQDA Plus - licencja single user; PS Quaestio Pro asysta; oprogramowania do realizacji badań techniką CATI ze wsparciem serwisowym, implementacją aplikacji serwerowych oraz pakietem podstawowych szkoleń dla użytkowników; interaktywnego systemu ankietyzacji i ewaluacji.
  4. Rozwój narzędzi informatycznych Wydziału Bichemii, Biofizyki i Biotechnologii - Wirtualny desktop - stworzenie wirtualnych zasobów dostępnych w technologii on demand
  5. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – wprowadzenie E-podręcznika składającego się z 810 modułów
  6. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ obejmujący interaktywny podręcznik z zadaniami z logiki i teorii mnogości dla informatyki stosowanej On-Line Complexity (Złożoność na żywo); stronę internetową i pakiet interaktywnych programów do nauki statystyki; wykłady offline oraz zintegrowane środowisko programistyczne do kursów Geometria 3D dla projektantów gier wideo oraz programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron