Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz kursów i szkoleń dla kadry administracyjnej

 

Nazwa szkolenia

 

 

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

9.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

11.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

07.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

09.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

16.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

18.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

14.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

16.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Przetwarzanie i wizualizacja danych

 

23.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

25.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

21.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

23.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

W przygotowaniu

Budowanie zespołu

 

W przygotowaniu

Motywowanie pracowników

 

W przygotowaniu

Skuteczne delegowanie zadań

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zmianą

 

W przygotowaniu

Zarządzanie projektami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie finansami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie konfliktem

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

21.01.2021

Prince2 Foundation

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

W przygotowaniu

 

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

W przygotowaniu

 

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

W przygotowaniu

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

W przygotowaniu

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

W przygotowaniu

Warsztaty z negocjacji

W przygotowaniu

 

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

W przygotowaniu

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

 

W przygotowaniu

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

W przygotowaniu

Zarządzanie czasem

W przygotowaniu

 

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

20.04.2020 r., 8:30-11:30, WZiKS

 

Kazein i system sugestii pracowniczych.

11.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

w przygotowaniu

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych.

22.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

14.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Mapowanie ryzyka w procesach

W przygotowaniu

 

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

8,15.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

12,19.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

17.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

30.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Rozwój kompetencji przywódczych

23.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

28.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Testowanie procesów

15.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

07.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

22.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

26.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

24.06.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

23.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Zarządzanie projektami w RP

 

16-17.11.2020 r., 8.30-14.30

Zarządzanie zespołem w RP

02.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS
12.10.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

Zarządzanie wizualne

gr. 3 październik 2020

gr. 4 marzec 2021

gr. 5 czerwiec 2021

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

gr. 3 październik 2020

gr. 4 marzec 2021

 

Bieżące rejestracje

Rekrutacja na kursy prowadzona jest 1-2 miesiące, przed datą rozpoczęcia kursu. Bieżące rekrutacje są dostępne w panleu rekrutacyjnym.
 

Rejestracja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności dla kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych

!UWAGA! Wolne miejsca na szkolenia certyfikowane
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 zakończone pracownicy

!UWAGA! Wolne miejsca na szkolenia certyfikowane

24.04.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zwolniły się miejsca na: zin.kst-2.05.l Audytor wewnętrzny dobrej praktyki produkcji kosmetyków wg ISO 22716 I IFS HPC zin.kst-2.06.l Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 zin.kst-2.07.l Audytor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium badawczym / wzorcującym wg ISO 17025 zin.kst-2.08.l Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO wg ISO 9001
więcej o !UWAGA! Wolne miejsca na szkolenia certyfikowane
Nowa siedziba Biura Projektu ZintegrUJ
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 zakończone pracownicy

Nowa siedziba Biura Projektu ZintegrUJ

24.04.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż, Biuro Projektu ZintegrUJ zmieniło lokal z Strzeszewskiego 25/14 na Straszewskiego 25/2.
więcej o Nowa siedziba Biura Projektu ZintegrUJ
Odbiór certyfikatów i oświadczeń do obrony
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 zakończone dokumentacja

Odbiór certyfikatów i oświadczeń do obrony

20.04.2022
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy po odbiór zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu oraz oświadczeń wymaganych do obrony pracy dyplomowej.
więcej o Odbiór certyfikatów i oświadczeń do obrony
Funkcjonowanie Biura Projektu ZintegrUJ 31/01-28/02/2022
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 zakończone pracownicy

Funkcjonowanie Biura Projektu ZintegrUJ 31/01-28/02/2022

21.02.2022
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż, w oparciu o komunikat nr 35 z dnia 17 listopada 2021 roku, który dopuszcza świadczenie pracy w formie zdalnej oraz świadczenie pracy stacjonarnej w trybie rotacyjnym Biuro Projektu ZintegrUJ będzie funkcjonowało w okresie: 31/01-28/02/2022- stacjonarnie, a także zdalnie z wykorzystanie: email, telefon, MS Teams.
więcej o Funkcjonowanie Biura Projektu ZintegrUJ 31/01-28/02/2022
Rekrutacja LAST MINUTE - kursy językowe
news studenci wykładowcy doktoranci kadra studenci2 zakończone pracownicy

Rekrutacja LAST MINUTE - kursy językowe

25.01.2022
Szanowni Państwo, w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia.
więcej o Rekrutacja LAST MINUTE - kursy językowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni - pełny opis oferty

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

 

 1. Program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych - szkolenia szyte na miarę (program obejmuje szereg szkoleń związanych m. in. z przywództwem akademickim – Higher Education Academy, zarządzaniem zespołem, projektami, finansami, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, a także kurs PRINCE 2);
 2. Program zarządzania procesowego;
 3. Program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkolenia dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości);
 4. Program rozwoju kompetencji interpersonalnych (m. in. szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu asertywności, zarządzania emocjami, negocjacji, kreatywnego myślenia).
więcej o

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Usprawnienie systemu SAP (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią);
 2. Usprawnienie systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów);
 3. Rozwój narzędzi informatycznych Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ w wyniku implementacji następujących komponentów:
 1. Maxqda Plus - licencja single user;
 2. PS Quaestio Pro asysta;
 3. Oprogramowania do realizacji badań techniką CATI ze wsparciem serwisowym, implementacją aplikacji serwerowych oraz pakietem podstawowych szkoleń dla użytkowników;
 4. interaktywnego systemu ankietyzacji i ewaluacji.
 1. Rozwój narzędzi informatycznych Wydziału Bichemii, Biofizyki i Biotechnologii -Wirtualny desktop - stworzenie wirtualnych zasobów dostępnych w technologii on demand;
 2. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – wprowadzenie E-podręcznika składającego się z 810 modułów;
 3. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Fizyki, Astronomii
  i Informatyki Stosowanej UJ obejmujący:
 1. interaktywny podręcznik z zadaniami z logiki i teorii mnogości dla informatyki stosowanej;
 2. On-Line Complexity (Złożoność na żywo);
 3. stronę internetową i pakiet interaktywnych programów do nauki statystyki;
 4. wykłady offline oraz zintegrowane środowisko programistyczne do kursów Geometria 3D dla projektantów gier wideo oraz programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym.
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron