Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania

ZADANIE 1
Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ

 

 

więcej o

ZADANIE 2
Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności

więcej o

ZADANIE 3
Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych

więcej o

ZADANIE 4
Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

więcej o

ZADANIE 5
Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim

więcej o

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

więcej o

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

więcej o

ZADANIE 8
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj