Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 3

Informacje ogólne

I Celem Zadania 3 jest umiędzynarodowienie nauczania poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

II W ramach Projektu ZintegrUJ istnieje możliwość włączenia wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach wyższych. Ma to na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni.

 

Formularz aplikacyjny

Prosimy o kontakt z Biurem Projektu ZintegrUJ

Sylwia Skórkiewicz - sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 37

 

więcej o

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj