Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy z zagranicy

Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych, to Zadanie 3 Projektu, którego celem jest umiędzynarodowienie nauczania poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Projektu ZintegrUJ istnieje możliwość włączenia wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach wyższych. Ma to na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron