Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA!
Przyjmowanie zgłoszeń w ramach Zadania 3 zostało wznowione. Zachęcamy do aplikacji!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 3 - Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych

I Celem Zadania 3 jest umiędzynarodowienie nauczania poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

II W ramach Projektu ZintegrUJ istnieje możliwość włączenia wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach wyższych. Ma to na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni.

 

I. Obszar nauk humanistycznych w tym dyscyplina naukowa:

1) Filozofia;

2) Historia;

3) Językoznawstwo;

4) nauki o kulturze i religii;

5) nauki o sztuce.

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 184

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 10 (w tym 6 UE, 4 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk humanistycznych.
Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

II. Obszar nauk inżynieryjno-technicznych w tym dyscyplina naukowa:

1) inżynieria biomedyczna

2) inżynieria chemiczna

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 80

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 6 (w tym 5 UE, 1 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych.

Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

III. Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu w tym dyscyplina naukowa:

1) nauki farmaceutyczne

2) nauki medyczne

3) nauki o zdrowiu

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 120

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 6 (w tym 4 UE, 2 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

IV. Obszar nauk rolniczych w tym dyscyplina naukowa:

1) nauki leśne;

2) technologia żywności i żywienia.

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 70

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 3 (w tym 2 UE, 1 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk rolniczych.

Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

V. Obszar nauk społecznych w tym dyscyplina naukowa:

1) ekonomia i finanse;

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;

3) nauki o bezpieczeństwie;

4) nauki o komunikacji społecznej i mediach;

5) nauki o polityce i administracji;

6) nauki o zarządzaniu i jakości;

7) nauki prawne;

8) nauki socjologiczne;

9) pedagogika;

10) psychologia.

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 632

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 30 (w tym 23 UE, 7 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk społecznych.

Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

VI. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych w tym dyscyplina naukowa:

1) matematyka;

2) nauki biologiczne;

3) nauki chemiczne;

4) nauki fizyczne;

5) nauki o Ziemi i środowisku.

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 279

Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 15 (w tym 8 UE, 7 spoza UE)

Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych.

Czas realizacji: lata akademickie 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

Opis obecnej procedury zgłoszenia kursu, który powinien być prowadzony w języku obcym  - angielskim i Wykonawcy z zagranicy w ramach Zadania 3: 
 

  1. Przesłanie do Biura Projektu ZintegrUJ propozycji zajęć zgodnie z załącznikami. (Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy, Załącznik nr 2 - sylabus do zajęć oraz CV Wykonawcy) przez pracownika UJ. Propozycja zajęć powinna zostać zgłoszona jak najwcześniej min. 2-3 miesiące przez planowanymi zajęciami. 

  2. Zbieranie i rozpatrywanie przesłanych propozycji zajęć przez Biuro ZintegrUJ. W ocenie zgłoszenia znaczącą rolę będzie odgrywać uzasadnienie celowości kursu oraz uzasadnienie dot. Wykonawcy.

  3. Po analizie przesłanego zgłoszenia Biuro ZintegrUJ do 7 dni udzieli informacji zwrotnej czy zgłoszenie zostało przyjęte. 

  4. Następnie Biuro Projektu składa wniosek do DZP UJ.

  5. Podpisanie umowy z Wykonawcą. 

  6. Rezerwacja terminu zajęć, lotu poprzez Biuro ZintegrUJ.

  7. Przylot wyłonionego Wykonawcy z zagranicy w celu przeprowadzenia zajęć / lub realizacja zajęć w trybie zdalnym. 

  8. Dostarczenie do Biura ZintegrUJ dokumentów, będących podstawą do odebrania zlecenia i wypłaty wynagrodzenia (m.in. listy obecności, materiały z zajęć i inne ew. materiały ustalone w umowie). 

  

Nasz program zapewnia:  

- pokrycie kosztów transportu m.in. kosztów lotu samolotem (dzień przed rozpoczęciem zajęć oraz dzień po ich zakończeniu),   

- wynagrodzenie za przeprowadzone zajęć oraz opracowane materiałów dydaktycznych do zajęć (zgłaszane zajęcia muszą mieć wymiar min. 15 godzin dydaktycznych na przeprowadzenie zajęć i więcej, jeżeli są to zajęcia stacjonarne), a główną grupą docelową zajęć są studenci. 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sylwią Skórkiewicz:
@: sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl

tel: 532 400 548

 

 

więcej o

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

Formularz zgłoszeniowy

więcej o Formularz zgłoszeniowy

Lista obecności - formatka

więcej o Lista obecności - formatka

Oświadczenie do ZUS

więcej o Oświadczenie do ZUS

Przedstawione w zakładce "więcej" kursy są realizowane w ramach projekt ZintegrUJ -  Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który  spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron