Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy z zagranicy

Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych, to Zadanie 3 Projektu, którego celem jest umiędzynarodowienie nauczania poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Projektu ZintegrUJ istnieje możliwość włączenia wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach wyższych. Ma to na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron