Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informacyjnych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informacyjnych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Kursy/szkolenia

Termin

Szkolenie w zakresie dydaktyki akademickiej

- Warsztaty głosu i mowy
1,2,3.09.2021, 16:00-20:15
8,9, 10.09.2021, 16:00-20:15
13,14,15.09.2021, 16:00-20:15
Miejsce: Centrum Kongresowe, Uniwersytet Rolniczy Wydziału Leśnego, al. 29 Listopada 46, sala 033, parter.

- Szkoła Trenerów dla kadry akademickiej
30-31.08 - 9-10.09.2021, 8:30-15:30
6-7.09 - 13-14.09.2021, 8:30-15:30
Miejsce: 
Zespół Ekspertów Manager, ul. Czyżówka 14, lok.0.9, Kraków 

- Narzędziownia Trenera - realizacja zakończona

- Prawo autorskie w działalności dydaktycznej 

 


 


 

 

 

 

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji
Miejsce: 
Hotelu Rubinstein, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków (www.rubenstein.pl), sala Kazimierzowska

 

30-31.08.2021 

Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce – poziom zaawansowany   realizacja zakończona
MS Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w dydaktyce – poziom podstawowy  realizacja zakończona
Prowadzenie zajęć oraz metody aktywizacji studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle realizacja zakończona
Metody monitorownia umiejętności studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle realizacja zakończona

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentami
z niepełnosprawnością

 

realizacja zakończona

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze
studentem zagranicznym

 

 


semestr 2021/2022

 

Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych

 

W przygotowaniu

 

Coaching jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

 

Grupa 4 - piątki - 8.10, 15.10, 22.10, godz. 11:00-15:00

Grupa 5 - środy – 27.10, 3.11, 10.11, godz. 9:00 –13:00

Grupa 6, poniedziałki – 15.11, 22.11, 29.11, godz. 9:00 – 13:00

 

 

Mentoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

 

W przygotowaniu

 

Tutoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

Gr. 4  

27.10 - 15:00 - 21:00
28.10 - 9:00 - 15:00

 

 

E-learning - posługiwanie się techno logiami teleinform.
w procesie kształ. zdalnego

Miejsce:

Gr. 3 6-8.09.2021, 8:30-15:30

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
STATISTICA

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
ORIGIN

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
SPSS - Język R

 

30.09.2021 r. 

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
CORELDraw

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -MOODLE

Realizacja zakończona w 2019 r.


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
Serwisy Web 2.0

 

realizacja zakończona


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
System WINDOWS, narzędzia MS Office

Realizacja zakończona w 2019 r.

Bazy danych

w przygotowaniu
 

Kurs Academic Teaching Excelllence

semestr 2021/2022
 

 

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

 

2021/2022 r.

Presentation Skills

realizacja zakończona

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /pdf/

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /doc/

 

Kurs Data Link do rejestracji
Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych, gr. 4 8.10, 15.10, 22.10.2021; 11:00-15:00 https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych, gr. 5   27.10, 3.11, 10.11.2021; 9:00 –13:00

https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

     

 

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

w przygotowaniu

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron