Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 6
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Informacje ogólne

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informacyjnych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informacyjnych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Lista szkoleń/kursów

Kursy/szkolenia

Termin

Szkolenie w zakresie dydaktyki akademickiej

- Warsztaty głosu i mowy

- Szkoła Trenerów dla kadry akademickiej

- Narzędziownia Trenera

- MS Teams 

- Prawo autorskie w działalności dydaktycznej

 

W przygotowaniu

 

 

 

Warsztaty dla kadry dydaktycznej w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji

 

W przygotowaniu

Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce – poziom zaawansowany   Więcej informacji
MS Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w dydaktyce – poziom podstawowy  Więcej informacji 
Prowadzenie zajęć oraz metody aktywizacji studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle Więcej informacji 
Metody monitorownia umiejętności studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle Więcej informacji 

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentami
z niepełnosprawnością

 

W przygotowaniu

 

Szkolenia w zakresie dydaktyki ze
studentem zagranicznym

 

Więcej informacji
 

 

Szkolenie z umiejętności prezentacyjnych

 

W przygotowaniu

 

Coaching jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

 

gr. 1 14,21,28.04.2021
gr. 2 13,20,27.08.05.2021

 

Mentoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

 

W przygotowaniu

 

Tutoring jako metoda podniesienia
kompetencji dydaktycznych

gr.1 21,23,26,27.04.2021

 

E-learning - posługiwanie się techno logiami teleinform.
w procesie kształ. zdalnego

W przygotowaniu

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
STATISTICA

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
ORIGIN

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
SPSS

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
CORELDraw

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -MOODLE

Realizacja zakończona w 2019 r.


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym -
Serwisy Web 2.0

 

gr. 3 - 22, 24,26,29.03.2021


Nowoczesne narzędzia IT w procesie dydaktycznym - 
System WINDOWS, narzędzia MS Office

Realizacja zakończona w 2019 r.

Bazy danych

W przygotowaniu
 

Kurs Academic Teaching Excelllence

Grupa V - czerwiec 2021r. 
 

 

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

 

2021/2022 r.

Presentation Skills

realizacja zakończona

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 6

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /pdf/

Załącznik nr 5 - Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych /doc/

Terminy naborów

 

Kurs Data Link do rejestracji
Szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym 26.02-12.03.2021 r.  https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
Prowadzenie zajęć oraz metody aktywizacji studentów na platformie zdalnego nauczania typu Moodle  realizacja zakończona

https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

Analiza danych w Stata, gr. 1 do ustalenia

https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

MS Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w dydaktyce, poziom podstawowy, gr. 21 w przygotowaniu https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce, poziom zaawansowany, gr. 5 w przygotowaniu  https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/
Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce, poziom zaawansowany, gr. 5 w przygotowaniu https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

 

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj