Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 8

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Usprawnienie systemu SAP (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią);
 2. Usprawnienie systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów);
 3. Rozwój narzędzi informatycznych Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ w wyniku implementacji następujących komponentów:
 1. Maxqda Plus - licencja single user;
 2. PS Quaestio Pro asysta;
 3. Oprogramowania do realizacji badań techniką CATI ze wsparciem serwisowym, implementacją aplikacji serwerowych oraz pakietem podstawowych szkoleń dla użytkowników;
 4. interaktywnego systemu ankietyzacji i ewaluacji.
 1. Rozwój narzędzi informatycznych Wydziału Bichemii, Biofizyki i Biotechnologii -Wirtualny desktop - stworzenie wirtualnych zasobów dostępnych w technologii on demand;
 2. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – wprowadzenie E-podręcznika składającego się z 810 modułów;
 3. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Fizyki, Astronomii
  i Informatyki Stosowanej UJ obejmujący:
 1. interaktywny podręcznik z zadaniami z logiki i teorii mnogości dla informatyki stosowanej;
 2. On-Line Complexity (Złożoność na żywo);
 3. stronę internetową i pakiet interaktywnych programów do nauki statystyki;
 4. wykłady offline oraz zintegrowane środowisko programistyczne do kursów Geometria 3D dla projektantów gier wideo oraz programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym.

Wsparcie zrealizowane dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP)

 1. Pakiet SMP NIP Checker – oprogramowanie  
 2. Pakiet Easy Input – oprogramowanie 
 3. 18 dysków SAS 
 4. Urządzenie Firewall 
 5. Oprogramowanie CLONER – replikator do anominizacji danych 
 6. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski płacowe/ wniosek premiowy
 7. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski urlopowe
 8. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja limity nieobecności
 9. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja travel
 10. Usługa rozwojowa : portal – portal – centralna lista robocza
 11. Usługa rozwojowa :  liczba N
 12. Kubernetes i Docker - szkolenie

Wsparcie zrealizowane dla Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS)

 1. Sprzęt komputerowy ( komputer stacjonarny, monitory LCD, monitor dotykowy) 
 2. Kubernetes i Docker - szkolenie

Wsparcie zrealizowane dla Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

 1. Interaktywny system ankietyzacji i ewaluacji  - piloty do głosowania r
 2. Oprogramowanie sondażowa CATI 
 3. Licencja MAXQDA 
 4. Oprogramowanie PS Quastio 

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Prawa i Administracji (WPiA)

 1. Sprzęt nagrywający
 2. Wyposażenie stacji montażowej

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB)

 1. Wirtualny desktop - infrastruktura.

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAI)

 1. Usługa potrzebna do realizacji Wykładów offline : usługa operatora montażysty

 

Aktualny stan realizacji zadania jest dostępny pod tym linkiem.

więcej o

w przygotowaniu

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron