Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 8

Kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 8

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:

 1. Usprawnienie systemu SAP (Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią);
 2. Usprawnienie systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studentów);
 3. Rozwój narzędzi informatycznych Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ w wyniku implementacji następujących komponentów:
 1. Maxqda Plus - licencja single user;
 2. PS Quaestio Pro asysta;
 3. Oprogramowania do realizacji badań techniką CATI ze wsparciem serwisowym, implementacją aplikacji serwerowych oraz pakietem podstawowych szkoleń dla użytkowników;
 4. interaktywnego systemu ankietyzacji i ewaluacji.
 1. Rozwój narzędzi informatycznych Wydziału Bichemii, Biofizyki i Biotechnologii -Wirtualny desktop - stworzenie wirtualnych zasobów dostępnych w technologii on demand;
 2. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ – wprowadzenie E-podręcznika składającego się z 810 modułów;
 3. Program rozwoju zasobów edukacyjnych na Wydziale Fizyki, Astronomii
  i Informatyki Stosowanej UJ obejmujący:
 1. interaktywny podręcznik z zadaniami z logiki i teorii mnogości dla informatyki stosowanej;
 2. On-Line Complexity (Złożoność na żywo);
 3. stronę internetową i pakiet interaktywnych programów do nauki statystyki;
 4. wykłady offline oraz zintegrowane środowisko programistyczne do kursów Geometria 3D dla projektantów gier wideo oraz programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym.

Wsparcie zrealizowane dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP)

 1. Pakiet SMP NIP Checker – oprogramowanie  
 2. Pakiet Easy Input – oprogramowanie 
 3. 18 dysków SAS 
 4. Urządzenie Firewall 
 5. Oprogramowanie CLONER – replikator do anominizacji danych 
 6. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski płacowe/ wniosek premiowy
 7. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski urlopowe
 8. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja limity nieobecności
 9. Usługa rozwojowa : portal – aplikacja travel
 10. Usługa rozwojowa : portal – portal – centralna lista robocza
 11. Usługa rozwojowa :  liczba N
 12. Kubernetes i Docker - szkolenie

Wsparcie zrealizowane dla Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS)

 1. Sprzęt komputerowy ( komputer stacjonarny, monitory LCD, monitor dotykowy) 
 2. Kubernetes i Docker - szkolenie

Wsparcie zrealizowane dla Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

 1. Interaktywny system ankietyzacji i ewaluacji  - piloty do głosowania r
 2. Oprogramowanie sondażowa CATI 
 3. Licencja MAXQDA 
 4. Oprogramowanie PS Quastio 

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Prawa i Administracji (WPiA)

 1. Sprzęt nagrywający
 2. Wyposażenie stacji montażowej

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB)

 1. Wirtualny desktop - infrastruktura.

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAI)

 1. Usługa potrzebna do realizacji Wykładów offline : usługa operatora montażysty

 

Aktualny stan realizacji zadania jest dostępny pod tym linkiem.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron