Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 1
Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ

Celem Zadania 1 jest realizacja programów kształcenia w językach obcych skierowanych do studentek i studentów z Polski oraz cudzoziemców.

W ramach Zadania 1 podejmowane są następujące działania:

  1. utworzenie nowych specjalności prowadzonych w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ pn.:
  1. Leadership in public administration,
  2. Master in global business development,
  1. utworzenie nowej ścieżki kształcenia w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych na:
  1. Wydziale Chemii UJ pn. Chemistry of sustainable proces,
  2. Wydziale Fizyki i Astronomii Stosowanej UJ pn. Fizyka Teoretyczna,
  1. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych w języku obcym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej pn. Social media and citizen journalism studies,
     
  2. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych w języku obcym na Wydziale Geografii i Geologii UJ pn. Geographic information science and technology.
WIĘCEJ

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron