Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 4

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 4

Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski. W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach: nauk społeczno-humanistycznych,     nauk przyrodniczo-ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ. Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

NAZWA

TERMIN, MIEJSCE

DOD. INF.

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej (zin.kst-5.01) na poziomie Foundation

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej (zin.kst-5.01) na poziomie Higher

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)

harmonogram

więcej informacji-

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie / komunikacji zawodowej)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2

harmonogram

więcej informacji->

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka niemieckiego poziom B2

harmonogram

więcej informacji->

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych harmonogram więcej informacji ->

Szkolenie certyfikowane ALS Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie certyfikowane EPLS

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie certyfikowane ITLS

harmonogram

więcej informacji->

Inspektor Ochrony Radiologicznej, typu R -szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Diagnostyka obrazowa- szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek -Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Leczenie ran przewlekłych Pielęgniarstwo – szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Leczenie ran przewlekłych Położnictwo – szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek i Położnych - RKO - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->A

Fascial Distortion Model - poziom podstawowy (MODUŁ I, II i III) - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Terapia mięśniowo-powięzionych punktów spustowych - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Academic Writing - kurs języka angielskiego na poziomie B2/C1

harmonogram

 

Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej infomracji->

Sekretarka/rejestratorka medyczna - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej infomracji->

Kurs Adobe InDesign (skład publikacji)

harmonogram

więcej informacji->

Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej

harmonogram

więcej informacji->

Adobe Illustrator (projektowanie graficzne)

harmonogram

więcej informacji->

Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation

harmonogram

więcej informacji->

Obsługa edytora nutowego Finale – warsztat

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami muzycznymi

harmonogram

więcej informacji->

Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego – podejście praktyczne

harmonogram

więcej informacji->

Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku

harmonogram

więcej informacji->

Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat

harmonogram

więcej informacji->

Event management w instytucji kultury

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami w Kulturze

harmonogram

więcej informacji->

Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych

harmonogram

więcej informacji->

Systemy informacji Geograficznej – podejście praktyczne

harmonogram

więcej informacji->

Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych + egzamin

termin kursu zostanie podany

więcej informacji->

Certyfikowany kurs Lab Chem. + egzamin

termin kursu zostanie podany

więcej informacji->

Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials + egzamin

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi drona UAVO VLOS do 5 kg

harmonogram

więcej informacji->

Kurs agile scrum foundation

harmonogram

więcej informacji->

Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych

harmonogram

więcej informacji->

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCJI KOSMETYKÓW WG ISO 22716 I IFS HPC 

 

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM BADAWCZYM / WZORCUJĄCYM wg             ISO 17025

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO

harmonogram

więcej informacji->

Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane 

harmonogram

więcej informacji->

Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych

harmonogram

więcej informacji->

Wersja polska

Dokumenty obowiązujące od 01.09.2022

Dokumenty obowiązujące przed 01.09.2022

Wersja angielska 

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/ oraz na Facebooku.
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rekrutacja

Najczęściej pojawiające się pytania związane z rekrutacją

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron