Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ (Zadanie 6), którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych. Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia: program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów); program rozwoju umiejętności informatycznych i informacyjnych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informacyjnych); program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia); staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni (Zadanie 7), których celem jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia: program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych (program obejmuje szereg szkoleń związanych m. in. z przywództwem akademickim, zarządzanie zespołem, projektami, finansami, autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, a także kurs PRINCE 2); program zarządzania procesowego; program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m. in. szkolenia dotyczące własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości); program rozwoju kompetencji interpersonalnych (m. in. szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu asertywności, zarządzania emocjami, negocjacji, kreatywnego myślenia).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron