Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 7

Kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

1. PROGRAM PRZYWÓDZTWA AKADEMICKIEGO
- Higher Education Academy

2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
- Zarządzanie zespołem
- Budowanie zespołu
- Motywowanie pracowników
- Skuteczne delegowanie zadań
- Zarządzanie zmianą 
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Prince2 Foundation

3. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH
- Godzenie życia zawodowego i prywatnego
- Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
- Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
- Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami
- Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce
- Warsztaty z negocjacji
- Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów
- Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji
- Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu
- Zarządzanie czasem

4. PROGRAM WSPARCIA KADRY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego /szkolenia szyte na miarę/
a. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM
b. Analiza i opis procesu
c. Projektowanie procesów- Flowchart
d. Projektowanie procesów – SIPOC
e. Projektowanie procesów – VSM
f. Optymalizacja procesów
g. Techniki rozwiązywania problemów w procesach
h. Dokumentowanie procesów
i. Six Sigma Green Belt

Szkolenia pogłębiające tematykę zarządzania procesowego.
- Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie
- Kazein i system sugestii pracowniczych. 
- Kluczowe wskaźniki sprawności procesów
- Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych. 
- Mapowanie ryzyka w procesach
- Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej/ zarządzanie dokumentacją procesową
- Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania. 
- Rozwój kompetencji przywódczych
- Testowanie procesów
- Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)
- Zarządzanie projektami w RP
- Zarządzanie zespołem w RP
- Techniki 5S w biurze i administracji
- Zarządzanie wizualne
- Automatyzacja i robotyzacja procesów

6. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/
- Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach
- Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole
- Przetwarzanie i wiualizacja danych  

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

realizacja zakończona

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

realizacja zakończona

Przetwarzanie i wizualizacja danych

realizacja zakończona

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

realizacja zakończona

Budowanie zespołu

 

realizacja zakończona

Motywowanie pracowników

 

realizacja zakończona

Skuteczne delegowanie zadań

 

realizacja zakończona

Zarządzanie zmianą

 

realizacja zakończona

Zarządzanie projektami

 

realizacja zakończona

Zarządzanie finansami

 

realizacja zakończona

Zarządzanie konfliktem

 

realizacja zakończona

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

realizacja zakończona

Prince2 Foundation

AgilePM Foundation

realizacja zakończona
realizacja zakończona

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

realiazacja zakończona

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

 

realizacja zakończona

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

realiazacja zakończona

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

realiazacja zakończona

Warsztaty z negocjacji

 

27.03.2023 
28.03.2023

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

realiazacja zakończona

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

Skuteczna komunikacja w czasach kryzysu

 

realiazacja zakończona

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie czasem - praca w systemie home office 

 

Zarządzanie czasem

 

realiazacja zakończona

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę-na zamówienie/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów-SOP

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

 

realiazacja zakończona

Kazein i system sugestii pracowniczych

 

realiazacja zakończona

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

realiazacja zakończona

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych

 

realiazacja zakończona

Mapowanie ryzyka w procesach

 

realiazacja zakończona 

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

W przygotowaniu

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

Realizacja zakończona

 

Rozwój kompetencji przywódczych

 

realiazacja zakończona

Testowanie procesów

W przygotowaniu

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

realiazacja zakończona

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

realizacja zakończona

 

Zarządzanie projektami w RP

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie zespołem w RP

realiazacja zakończona

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

21-22.03.2023 
23-24.03.2023

Zarządzanie wizualne

realiazacja zakończona

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

realiazacja zakończona

 

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W ramach zadania 7 Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni zrealizowano poniższe kursy:

 1. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 1
 2. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 2
 3. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 3
 4. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 4
 5. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 5
 6. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 1
 7. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 2
 8. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 3
 9. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 4
 10. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 5
 11. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach , gr. 6
 12. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach , gr. 7
 13. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 6
 14. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania, gr. 1
 15. Zarządzanie ludźmi w Lean Management, gr. 1
 16. Prince 2 Foundation, gr. 1
 17. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach , gr. 8
 18. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole gr. 7
 19. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i Lean Management, gr. 1
 20. Analiza i opis procesu, gr. 1
 21. Media społecznościowe jako skuteczne narzędzia marketingu, gr. 1 
 22. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach , gr. 9 
 23. Lean Managment - Dobre praktyki w szkołach wyższych, gr. 1
 24. Projektowanie procesów- Flowchart, gr. 1
 25. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 8
 26. LM. Dobre praktyki w szkołach wyższych, gr. 2
 27. Budowanie zespołu jako zadanie menedżarskie, gr. 1
 28. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 10
 29. Projektowanie procesów SIPOC, gr. 1
 30. Dokumentowanie procesów SOP, gr. 1
 31. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 7
 32. Optymalizacja procesów, gr. 1
 33. Projektowanie procesów VSM, gr. 1
 34. Techniki rozwiązywnia problemów, gr. 1
 35. Media społecznościowe jako skuteczne narzędzia marketingu, gr. 2
 36. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr.10
 37. Delegowanie zadań, gr. 1
 38. Zarządanie zmianą, gr. 1
 39. Zarządzanie emocjami, gr. 1
 40. Warsztaty z negocjacji, gr. 1
 41. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 11
 42. Rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie konfliktem, gr. 1
 43. Zarządzanie projektami w restrukturyzacji procesowej, gr.1
 44. Przetwarzanie i wizualizacja danych, gr. 1
 45. Autoprezentacje, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, gr. 1
 46. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 12
 47. Media społecznościowe jako skuteczne narzędzie marketingu, gr. 3
 48. Przetwarzanie i wiualizacja danych, gr. 2 
 49. Jak aktywnie nie słuchać  czyli o skutecznej komunikacji, gr. 1
 50. Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej, gr. 1
 51. Zarządzanie zasobami ludzkimi, gr. 1
 52. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamknięte dla CAWP/, gr. 1
 53. Obudź swój potencjał. Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Trening twórczości. gr. 1
 54. Prince2Foundation, gr. 2
 55. Prince2Foundation, gr. 3
 56. Autoprezentacje, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, gr. 2
 57. Zarządzanie czasem, gr. 1
 58. Prince2 Foundation, gr. 4
 59. Asertywność w miejscu pracy, obrona przed manipulacjami, gr. 1 
 60. Równość szans, godzenie życia prywatnego z zawodowym (WorkLifeBalance), gr. 1
 61. Odzyskaj równowagę, czyli jak efektywnie radzić sobie z czynnikami stresu, gr. 1
 62. Skuteczne delegowanie zadań, gr. 2
 63. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamknięte dla CAWP/, gr. 2
 64. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamknięte dla DAN/, gr. 3
 65. Prince 2 Foundation, gr. 4
 66. Zarządzanie czasem, gr. 2 

 1. Zarządzanie emocjami, gr. 2 
 2. Asertywność w miejscu pracy, obrona przed manipulacjami, gr. 2
 3. Odzyskaj równowagę, czyli jak efektywnie radzić sobie z czynnikami stresu, gr. 2 
 4. Prince2 Foundation, gr. 5
 5. Green Belt, gr. 1 
 6. Warsztaty z negocjacji, gr. 2
 7. Obudź swój potencjał, gr. 2 
 8. Higher Education Academy (formuła 2-dniowa)
 9. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamkniete dla DAN/, gr. 4
 10. Higher Education Academy (formuła 1-dniowa)
 11. Motywowanie pracowników, gr. 1 
 12. Prince2 Foundation, gr. 6
 13. Zarzadząnie finansami, Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 1
 14. Szkoła Przedsiębiorczości, gr. 1 
 15. Zarządzanie finansami, gr. 1 
 16. Szkoła Przedsiębiorczości, gr. 2 
 17. Zarządzanie projektami, gr. 1
 18. Rozwiązywanie konfliktów, gr. 2 
 19. Jak aktywnie (nie) słuchać, gr. 2
 20. Zarządzanie zespołem, gr. 1
 21. Motywowanie pracowników, gr. 2 
 22. Techniki 5S w biurze i administracji, gr. 1
 23. Automatyzacja procesów w biurze i administarcji, gr. 1
 24. Zarzadząnie finansami, Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 2 
 25. Budowanie zespołu, gr. 1
 26. Green Belt, gr. 2 
 27. Zarządzanie wizualne, gr. 1
 28. Zarzadząnie finansami, Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 3 
 29. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole/szkolenie zamknięte dla ZDM UJCM /, gr. 11 
 30. Zarzadząnie finansami, Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 4
 31. Zarządzanie zespołem, gr. 2
 32. Budowanie zespołu, gr. 2
 33. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamknięte dla CAWP/, gr. 5
 34. Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych, gr. 3
 35. Zarządzanie finansami. Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 5
 36. Zarządzanie wizualne, gr. 2 
 37. Zarządzanie finansami. Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 6
 38. Zarządzanie finansami. Ustawa 2.0 w finansach publicznych, gr. 7
 39. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamknięte dla UJ CM/, gr. 6
 40. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 14
 41. Zarządzanie małymi zadaniami i komnikacja w zespole, gr. 12
 42. Przetwarzanie i wizualizacja danych, gr. 3
 43. Automatyzacja procesów w biurze i administracji, gr. 2 
 44. Organizacja dostępu i przetwarzanie informacji w procesach, gr. 15
 45. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach/ szkolenie zamknięte dla UJ CM-Wydział Nauk o Zdrowiu/, gr. 16 
 46. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach /szkolenie zamknięte dla Działu ds. Osób Niepełnosprawnych/, gr. 16 

 1. Zarządzanie wizualne, gr. 3
 2. Skuteczna komunikacja w czasach kryzysu, gr. 3
 3. Automatyzacja procesów w biurze i administarcji, gr. 2 
 4. Warsztaty z negocjacji, gr. 3
 5. Zarządzanie czasem /praca w systemie home office/, gr. 3
 6. Zarządzanie zespołem wirtualnym, zdalnym, rozproszonym, gr. 3
 7. Automatyzacja procesów w biurze i administracji, gr.3 
 8. Budowanie zespołu, gr. 3
 9. Zarządzanie czasem, gr. 4
 10. Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów, gr. 3
 11. Zarządzanie procesowe /szkolenie zamkniete dla UJ CM/, gr. 7 
 12. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, gr. 1
 13. Rozwój kompetencji przywódczych, gr. 1 
 14. Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce, gr. 3
 15. Zarządzanie ludźmi w Lean Management, gr. 2
 16. Kaizen i system sugestii pracowniczych, gr. 1
 17. Budowanie zespołu jako zadanie menedżerskie, gr. 3
 18. Motywowanie pracowników, gr. 3 
 19. Zarządzania zmianą w restrukturyzacji procesowej, gr. 2
 20. Warsztaty z negocjacji, gr. 4
 21. Kluczowe wskaźniki sprawności procesów, gr. 1
 22. Zarządzanie zasobami ludzkimi, gr. 2
 23. Asertywność w miejscu pracy, obrona przed manipulacjami, gr. 3
 24. Asertywność w miejscu pracy, obrona przed manipulacjami, gr. 4
 25. Zarządzanie dokumentacją procesową, gr. 1
 26. Zarządzanie dokumentacją procesową, gr. 2
 27. Skuteczne delegowanie zadań, gr. 3
 28. Zarządzanie konfliktem, gr. 3
 29. Zarzązdanie zmianą, gr. 3
 30. Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce, gr. 4
 31. Rozwój kompetencji przywódczych, gr. 2
 32. Budowanie zespołu jako zadanie menedżerskie, gr. 4
 33. Kaizen i system sugestii pracowniczych, gr. 2
 34. Mapowanie ryzyka w procesach, gr. 1
 35. Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu, gr. 3
 36. Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów, gr. 4
 37. Zarządzanie zasobami ludzkimi, gr. 4
 38. Automatyzacja procesów w biurze i administracji, gr. 4
 39. Równość szans. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, gr. 2
 40. Zarządzanie pracą i kompetencjami w zespołach hybrydowych i rozporoszonych, gr. 1 
 41. Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu, gr. 4
 42. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 18 
 43. Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne gr. 3
 44. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 13
 45. Jak skutecznie (nie)słuchać czyli o skutecznej komunikacji, gr. 4
 46. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 19
 47. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, gr. 2
 48. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 14
 49. Zarządzanie pracą i kompetencjami w zespołach hybrydowych, gr. 2
 50. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 15
 51. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach/szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 20 
 52. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 21 
 53. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 16
 54. Media społecznościowe jako skuteczne narzędzie marketingu, gr. 3
 55. Zarządzanie wizualne, gr. 4
 56. Media społecznościowe jako skuteczne narzędzie marketingu, gr. 4
 57. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach/szkolenie zamknięte JCJ/, gr. 22 
 58. Zarządzanie wizualne, gr. 5

 1. Marketing internetowy i współpraca z mediami, gr. 1
 2. LEAN MANAGEMENT I RESTRUKTURYZACJA PROCESOWA w szkole wyższej, gr. 1
 3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy /szkolenie zamknięte dla CSO/, gr. 1 
 4. Planowanie i rozliczanie czasu pracy /szkolenie zamknięte dla CSO/, gr. 2
 5. Planowanie i rozliczanie czasu pracy /szkolenie zamknięte dla CSO/, gr. 3
 6. Planowanie i rozliczanie czasu pracy /szkolenie zamknięte dla CSO/, gr. 4
 7. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych/szkolenie zamknięte dla DZP/, gr. 1 
 8. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 2
 9. LEAN MANAGEMENT I RESTRUKTURYZACJA PROCESOWA w szkole wyższej, gr. 2
 10. Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach, gr. 23
 11. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 3
 12. Marketing internetowy i współpraca z mediami, gr. 2
 13. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 17
 14. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 4
 15. AgilePM Foundation, gr. 1
 16. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 18
 17. Tworzenie profesjonalnych prezentacji w MS PowerPoint /szkolenie zamknięte dla CSO/, gr. 1
 18. AgilePM Foundation, gr. 2
 19. Prawo autorskie w praktyce, gr. 1
 20. AgilePM Foundation, gr. 3 /online/
 21. Tworzenie profesjonalnych prezentacji w PowerPoint 365, gr. 2
 22. Prawo autorskie w praktyce, gr. 2 
 23. Przetwarzanie i wizualizacja danych, gr. 4
 24. Przetwarzanie i wizualizacja danych, gr. 5
 25. PRINCE2 Foundation, gr. 8
 26. Prawo autorskie w praktyce, gr. 3
 27. Budowanie autorytetu kierownika, gr. 1 /szkolenie zamknięte dla CWD/
 28. Budowanie autorytetu kierownika, gr. 2 /szkolenie zamknięte dla CWD/
 29. AgilePM Foundation, gr. 4 /stacjonarnie/
 30. Prawa i obowiązki pracownicze, gr. 1
 31. Prawa i obowiązki pracownicze, gr. 2
 32. PRINCE2 Foundation, gr. 9
 33. OneNote - wszechstronne narzędzie do budowy indywidualnych i zespołowych baz wiedzy, gr. 1
 34. Tworzenie profesjonalnych prezentacji w MS PowerPoint - poziom zaawansowany, gr. 1
 35. Efektywne zarządzanie służbową pocztą elektroniczną, gr. 1 
 36. Wykorzystanie aplikacji MS Forms do tworzenia formularzy oraz testów elektronicznych, gr. 1 

 1. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 5
 2. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 6
 3. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 7
 4. Prawo autorskie w praktyce /szkolenie zamknięte dla WUJ/, gr. 4 
 5. Affinity Designer, gr. 1
 6. Szkolenie z zakresu usług informatycznych dla nowozatrudnionych pracowników UJ, gr. 1
 7. Affinity Designer, gr. 2
 8. Affinity Designer, gr. 3
 9. Affinity Designer, gr. 4
 10. Wykorzystanie aplikacji MS Forms do tworzenia formularzy oraz testów elektronicznych, gr. 2
 11. Affinity Designer, gr. 5
 12. AgilePM Foundation/szkolenie zamknięte dla kadry kierowniczej/, gr. 5 
 13. Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami, gr. 5
 14. Obudź swój potencjał. Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Trening Twórczości, gr. 5
 15. Szkolenie z zakresu usług informatycznych dla nowozatrudnionych pracowników UJ, gr. 2
 16. Zarządzanie emocjami. Inteligencja emocjonalna w praktyce, gr. 5
 17. Zarządzanie emocjami. Inteligencja emocjonalna w praktyce, gr. 6
 18. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, gr. 3
 19. Efektywne zarządzanie służbową pocztą elektroniczną, gr. 2
 20. OneNote - wszechstronne narzędzie do budowy indywidualnych i zespołowych baz wiedzy, gr. 2
 21. Efektywne zarządzanie służbową pocztą elektroniczną, gr. 3
 22. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, gr. 4
 23. Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami, gr. 6
 24. J. ukraiński dla bibliotekarzy, gr. 1
 25. Obudź swój potencjał. Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Trening Twórczości, gr. 6
 26. Budowanie autorytetu kierownika /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/
 27. Budowanie odporności psychicznej, gr. 1
 28. Techniki 5s w biurze i administracji, gr. 2
 29. Techniki 5s w biurze i administracji, gr. 3
 30. Budowa intranetu w oparciu o Sharepoint Online, gr. 1
 31. Warsztaty z negocjacji, gr. 5
 32. Warsztaty z negocjacji, gr. 6
 33. Budowanie odporności psychicznej, gr. 2
 34. Budowanie odporności psychicznej, gr. 3
 35. LEAN MANAGEMENT I RESTRUKTURYZACJA PROCESOWA w szkole wyższej, gr. 3
 36. Budowa intranetu w oparciu o SharePoint Online - poziom podstawowy, gr. 2
 37. Efektywne zarządzanie służbową pocztą elektroniczną, gr. 4
 38. J. ukraiński dla bibliotekarzy/kontynuacja/, gr. 1
 39. Szkolenie z zakresu usług informatycznych dla nowozatrudnionych pracowników UJ, gr. 3 
 40. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 19
 41. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla CWD/, gr. 1
 42. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla CWD/, gr. 2
 43. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla CWD/, gr. 3
 44. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla CWD/, gr. 4
 45. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla CWD/, gr. 5
 46. Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole, gr. 20
 47. Profesjonana obsługa klienta uczelni wyższej /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 1 
 48. Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów w usłudze Office 365, gr. 1
 49. Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów w usłudze Office 365, gr. 2
 50. Profesjonalna obsługa klienta w uczelni wyższej /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 2 
 51. Profesjonalna obsługa klienta w uczelni wyższej /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 3 
 52. Co trzeba wiedzieć o kryzysie klimatyczno-ekologicznym pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim?, gr. 1
 53. Profesjonalna obsługa klienta w uczelni wyższej /szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 4 
 54. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych/szkolenie zamknięte dla Działu Promocji/, gr. 8 
 55. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 9 
 56. Szkolenie z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych, gr. 10
 57. Profesjonalna obsługa klienta w uczelni wyższej/szkolenie zamknięte dla Biblioteki Jagiellońskiej/, gr. 5 
 58. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla Biura Projektu ZintegrUJ/, gr. 6
 59. Szkolenie integracyjno-rozwojowe /szkolenie zamknięte dla Centrum Informatyki/, gr. 7
 60. Profesjonalna obsługa klienta uczelni wyższej, gr. 6
 61. Change Management Foundation, gr. 1
 62. AgilePM Practitioner, gr. 1
 63. Profesjonalna obsługa klienta uczelni wyższej, gr. 7
 64. Profesjonalna obsługa klienta uczelni wyższej, gr. 8
 65. Testowanie procesów, gr. 1
 66. Szkolenie z zakresu usług informatycznych dla nowozatrudnionych pracowników UJ, gr. 4

 1. Facilitation Foundation, gr. 1
 2. Facilitation Foundation, gr. 2
 3. Change Management Foundation, gr. 2
 4. Analiza Przyczyn Źródłowych (Root Cause Analysis), gr. 1

Widok zawartości stron Widok zawartości stron