Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 7

Kadra zarządzająca i pracownicy administracyjni

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

1. PROGRAM PRZYWÓDZTWA AKADEMICKIEGO
- Higher Education Academy

2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
- Zarządzanie zespołem
- Budowanie zespołu
- Motywowanie pracowników
- Skuteczne delegowanie zadań
- Zarządzanie zmianą 
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Prince2 Foundation

3. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH
- Godzenie życia zawodowego i prywatnego
- Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
- Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
- Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami
- Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce
- Warsztaty z negocjacji
- Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów
- Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji
- Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu
- Zarządzanie czasem

4. PROGRAM WSPARCIA KADRY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego /szkolenia szyte na miarę/
a. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM
b. Analiza i opis procesu
c. Projektowanie procesów- Flowchart
d. Projektowanie procesów – SIPOC
e. Projektowanie procesów – VSM
f. Optymalizacja procesów
g. Techniki rozwiązywania problemów w procesach
h. Dokumentowanie procesów
i. Six Sigma Green Belt

Szkolenia pogłębiające tematykę zarządzania procesowego.
- Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie
- Kazein i system sugestii pracowniczych. 
- Kluczowe wskaźniki sprawności procesów
- Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych. 
- Mapowanie ryzyka w procesach
- Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej/ zarządzanie dokumentacją procesową
- Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania. 
- Rozwój kompetencji przywódczych
- Testowanie procesów
- Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)
- Zarządzanie projektami w RP
- Zarządzanie zespołem w RP
- Techniki 5S w biurze i administracji
- Zarządzanie wizualne
- Automatyzacja i robotyzacja procesów

6. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/
- Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach
- Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole
- Przetwarzanie i wiualizacja danych  

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

realizacja zakończona

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

realizacja zakończona

Przetwarzanie i wizualizacja danych

realizacja zakończona

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

realizacja zakończona

Budowanie zespołu

 

realizacja zakończona

Motywowanie pracowników

 

realizacja zakończona

Skuteczne delegowanie zadań

 

realizacja zakończona

Zarządzanie zmianą

 

realizacja zakończona

Zarządzanie projektami

 

realizacja zakończona

Zarządzanie finansami

 

realizacja zakończona

Zarządzanie konfliktem

 

realizacja zakończona

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

realizacja zakończona

Prince2 Foundation

AgilePM Foundation

realizacja zakończona
realizacja zakończona

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

realiazacja zakończona

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

 

realizacja zakończona

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

realiazacja zakończona

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

realiazacja zakończona

Warsztaty z negocjacji

 

27.03.2023 
28.03.2023

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

realiazacja zakończona

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

Skuteczna komunikacja w czasach kryzysu

 

realiazacja zakończona

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie czasem - praca w systemie home office 

 

Zarządzanie czasem

 

realiazacja zakończona

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę-na zamówienie/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów-SOP

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

 

realiazacja zakończona

Kazein i system sugestii pracowniczych

 

realiazacja zakończona

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

realiazacja zakończona

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych

 

realiazacja zakończona

Mapowanie ryzyka w procesach

 

realiazacja zakończona 

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

W przygotowaniu

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

Realizacja zakończona

 

Rozwój kompetencji przywódczych

 

realiazacja zakończona

Testowanie procesów

W przygotowaniu

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

realiazacja zakończona

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

realizacja zakończona

 

Zarządzanie projektami w RP

 

realiazacja zakończona

Zarządzanie zespołem w RP

realiazacja zakończona

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

21-22.03.2023 
23-24.03.2023

Zarządzanie wizualne

realiazacja zakończona

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

realiazacja zakończona

 

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

w przygotowaniu

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron