Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 7
Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Informacje ogólne

Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji kadry administracyjnej UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:

1. PROGRAM PRZYWÓDZTWA AKADEMICKIEGO
- Higher Education Academy

2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
- Zarządzanie zespołem
- Budowanie zespołu
- Motywowanie pracowników
- Skuteczne delegowanie zadań
- Zarządzanie zmianą 
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie finansami
- Zarządzanie konfliktem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Prince2 Foundation

3. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH
- Godzenie życia zawodowego i prywatnego
- Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
- Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
- Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami
- Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce
- Warsztaty z negocjacji
- Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów
- Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji
- Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu
- Zarządzanie czasem

4. PROGRAM WSPARCIA KADRY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

5. ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego /szkolenia szyte na miarę/
a. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM
b. Analiza i opis procesu
c. Projektowanie procesów- Flowchart
d. Projektowanie procesów – SIPOC
e. Projektowanie procesów – VSM
f. Optymalizacja procesów
g. Techniki rozwiązywania problemów w procesach
h. Dokumentowanie procesów
i. Six Sigma Green Belt

Szkolenia pogłębiające tematykę zarządzania procesowego.
- Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie
- Kazein i system sugestii pracowniczych. 
- Kluczowe wskaźniki sprawności procesów
- Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych. 
- Mapowanie ryzyka w procesach
- Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej/ zarządzanie dokumentacją procesową
- Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania. 
- Rozwój kompetencji przywódczych
- Testowanie procesów
- Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)
- Zarządzanie projektami w RP
- Zarządzanie zespołem w RP
- Techniki 5S w biurze i administracji
- Zarządzanie wizualne
- Automatyzacja i robotyzacja procesów

6. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/
- Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach
- Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole
- Przetwarzanie i wiualizacja danych  

Lista szkoleń/kursów

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W ZESPOLE /OFFICE 365/

 

Organizacja dostępu i efektywne przetwarzanie informacji w procesach

zawieszone

 

Zarządzanie małymi zadaniami i komunikacja w zespole

zawieszone

 

Przetwarzanie i wizualizacja danych

zawieszone

 

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH
 

Zarządzanie zespołem

 

realizacja zakończona

Budowanie zespołu

 

realizacja zakończona

Motywowanie pracowników

 

12.01.2021 r. 

Skuteczne delegowanie zadań

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zmianą

 

W przygotowaniu

Zarządzanie projektami

 

Realizacja zakończona

Zarządzanie finansami

 

Realizacja zakończona

Zarządzanie konfliktem

 

W przygotowaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

22.01.2021 r. 

Prince2 Foundation

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH

 

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 

W przygotowaniu

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

 

12.05.2021 r. 

Autoprezentacja, prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

 

21.04.2021 r. 
 

Asertywność w miejscu pracy i ochrona przed manipulacjami

 

26.01.2021 r. 

Zarządzanie emocjami i inteligencja emocjonalna w praktyce

 

05.03.2021 r. 

Warsztaty z negocjacji

 

15.01.2021 r. 

Obudź swój potencjał, kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów

 

05.02.2021 r.

Jak aktywnie (nie) słuchać czyli o skutecznej komunikacji

Skuteczna komunikacja w czasach kryzysu

 

28.04.2021 r. 

Odzyskaj równowagę czyli jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami i presją czasu

 

W przygotowaniu

Zarządzanie czasem - praca w systemie home office 

 

Zarządzanie czasem

 

realizacja zakończona!

 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Cykl szkoleń przygotowujący do wdrożenia zarządzania procesowego
 /szkolenia szyte na miarę/

 

1. Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i LM

 

 

2. Analiza i opis procesu

 

 

3. Projektowanie procesów- Flowchart

 

 

4. Projektowanie procesów – SIPOC

 

 

5. Projektowanie procesów – VSM

 

 

6. Optymalizacja procesów

 

 

7. Techniki rozwiązywania problemów w procesach

 

 

8. Dokumentowanie procesów-SOP

 

 

9. Six Sigma Green Belt

 

 

 

SZKOLENIA POGŁĘBIAJĄCE TEMATYKĘ ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

 

Budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie

 

10.03.2021 r. 

Kazein i system sugestii pracowniczych

 

12.03.2021 r. 

Kluczowe wskaźniki sprawności procesów

 

18.01.2021 r. 

Lean Management. Dobre praktyki w szkołach wyższych

 

W przygotowaniu

Mapowanie ryzyka w procesach

 

27.01.2021 r. 
17.03.2021 r. 

Narzędzia informatyczne w restrukturyzacji procesowej /zarządzanie dokumentacją procesową/

W przygotowaniu

Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania

Realizacja zakończona

 

Rozwój kompetencji przywódczych

 

5,12.03.2021 r. 

 

Testowanie procesów

W przygotowaniu

 

Zarządzanie zmianą w restrukturyzacji procesowej (RP)

14,21.01.2021 r. 

 

Zarządzanie ludźmi w Lean Management

Realizacja zakończona

 

Zarządzanie projektami w RP

 

8,22.04, 13,27.05.2021 r. 

Zarządzanie zespołem w RP

11,18.01.2021 r. 
24,31.03.2021 r. 

 

Techniki 5S w biurze i administracji

 

Realizacja zakończona w 2019 r.

Zarządzanie wizualne

marzec 2021 r. 

 

Automatyzacja i robotyzacja procesów

marzec 2021 r. 

 

Regulaminy i dokumenty uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zadaniu 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Formularz aplikacyjny

Aplikacja przez system rejestracji ->https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

FAQ

w przygotowaniu

Prezentacja ZintegrUJ - formatka do pobrania dla prowadzących

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj