Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa siedziba Biura Projektu ZintegrUJ

Nowa siedziba Biura Projektu ZintegrUJ

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż, Biuro Projektu ZintegrUJ zmieniło lokal z Strzeszewskiego 25/14 na Straszewskiego 25/2.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy iż, Biuro Projektu ZintegrUJ zmieniło lokal z Strzeszewskiego 25/14 na Straszewskiego 25/2.

Poniżej przedstawiamy listę kontaktów do pracowników Biura Projektu ZintegrUJ:

Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ

Anna Kostrubała-Brak e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 692 086 087, 12 663 39 58, 795 545 717

 

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ (Zadanie 2 i 4 - KURSY dla Studentów)

Angelika Batko e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 43, 795 545 741
Termin wizyty:  https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006 

 

Katarzyna Matura e-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 10, 883 841 215

Termin dyżurów: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006 

 

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ (Zadanie 4 – KURSY JĘZYKOWE)

Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych (Zadanie 3)

Sylwia Skórkiewicz  e-mail: sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl

tel. 532 400 548
terminy dyżurów/wizyt: 
https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/541904a6-9f6c-4899-b2d9-a1b0d4cd9288

 

 

Sekretariat i Kadry projektu

 Joanna Adamczyk e-mail: joanna1.adamczyk@uj.edu.pl

tel.12 663 39 35, 532 401 262

 

Finanse biura projektu

Agnieszka Nowak e-mail: agnieszka.a.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320

 

Joanna Kozioł  e-mail: joanna1.koziol@uj.edu.pl

tel. 880 521 332 

 

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ (Zadanie 6 i 7)

Magdalena Baranowska e-mail: magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 519 307 844, 12 663 39 62

 

 

Zespół ds. Ewaluacji (PRE i POST testy)

Joanna Gajda  e-mail: joanna.gajda@uj.edu.pl

tel. 795 545 744
 

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Obsługa administracyjna doktorantów –

Agata Majewska - e-mail phdp@uj.edu.pl, 12 663 39 48, 795 545 719

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron