Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABC Rekrutacji

 1. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i studiach jednolitych magisterskich, będący na dwóch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).
 2. W rekrutacji na kurs w systemie USOSweb mogą wziąć udział studenci, którzy mają rozliczony poprzedni rok akademicki w systemie USOS. W USOS należy zgłosić rok do rozliczenia w swoim sekretariacie/dziekanacie - dopiero po tym kroku USOS automatycznie przyzna żeton osobom, które nie korzystały jeszcze z kursów w ramach Projektu ZintegrUJ.
 3. Podczas rekrutacji w USOS nie zapisujemy "ręcznie" studentów na kursy.
 4. Zgodnie z założeniami projektu rekrutacja w USOSweb dla studentów z niewykorzystanym żetonem, może być przedłuzana do dnia, aż nie wypełnią się grupy.
 5. Każdy student otrzymuje 1 żeton na całe studia w Uniwersytecie Jagiellońskim i może zapisać się na 1 kurs. Żeton jest przypisany do numeru indeksu, więc obowiązuje 1 żeton (niezależnie od liczby kierunków na jakich Państwo studiują, niezależnie od przejścia ze studiów licencjackich na studia magisterskie, USOS nie przyznaje wtedy nowego żetonu). Żetonów nie można dokupić.
 6. Istnieje możliwość wzięcia udziału w więcej niż w 1 kursie, pod warunkiem, że poprzedni kurs został ukończony z wynikiem min. 80% obecności na zajęciach. Zapisy w tym wypadku odbywają się po zakończonej rekrutacji w USOS. Informacje o wolnych miejscach pojawiają się wtedy na Facebooku, w zależności od tego, kiedy odbywa się dany kurs. Studenci, którzy zrezygnowali z kursu po jego rozpoczęciu, zaprzestali uczęszczania na kurs, nie ukończyli kursu z wynikiem min. 80% obecności nie mogą otrzymać nowego żetonu, ponieważ złamali regulamin Projektu ZintegrUJ
 7. Pierwszeństwo w rejestracji na kursy w USOS oraz podczas zapisów ręcznych mają zawsze Studenci: którzy nie korzystali jeszcze z kursów w ramach Projektu ZintegrUJ (mają zachowany żeton); następnie Studenci, którzy wykorzystali 1 żeton - pod warunkiem, że ukończyli poprzedni kurs z wynikiem min. 80% obecności; nie zapisujemy Studentów, którzy wykorzystali 2 i więcej żetonów na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ.
 8. Zgłaszając się do rejestracji przez USOSweb lub e-mail/media społecznościowe (rejestrację ręczną) Student/Studentka (uczestnik/uczestniczka) oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie.
 9. Studenci z listy rezerwowej są systematycznie wpisywani/e zgodnie z kolejnością zgłoszeń na kursy i szkolenia, w miarę dostępnych miejsc. 
 10. Nie ma możliwości uczestniczenia w formie wolnego słuchacza, ponieważ udział kogokolwiek spoza grupy docelowej jest równoznaczny z nie kwalifikowalnością kosztów za daną osobę.
 11. Zgodnie z wytycznymi uczestnikami kursu nie mogą być studenci z Erasmus, ani z innych wymian międzyuczelnianych.
 12. Student, który został zapisany na kurs, który już się rozpoczął powinien: odrobić nieobecności na poprzednich zajęciach u prowadzącego kurs, zaliczając zadany przez niego materiał; uzupełnić i wysłać do Biura ZintegrUJ umowę projektową; napisać pre-test.

Rekrutacja na kursy w ramach projektu ZintegrUJ odbywa się w systemie USOSweb 👉 Dla studentów 👉 Rejestracje żetonowe 👉 Rejestracje. Rejestracja rozpocznie się od dnia 15.09.2022 w przypadku wolnych miejsc będzie przedłużana. 

W sprawie pytań związanych rekrutacją i kursami należy kierować na rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl. Dokumentację związaną z udziałem w projekcie należy przesyłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

Po rejestracji na kurs w systemie USOSweb są Państwo zobligowani do wypełnienia części pierwszej dokumentacji w formie elektronicznej: USOSweb 👉 Dla wszystkich 👉 Wnioski 👉 Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2/4 👉 Zacznij wypełniać. Drugą część dokumentacji należy wypełnić w dniu pierwszych zajęć poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam udział". Nie może to być wcześniej, nie może to być później. Dokumenty wypełniane po pierwszych zajęciach (lub na prośbę koordynatora Zadania) należy wypełnić papierowo z datą pierwszych zajęć dla Państwa i przysłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

 1. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).
 2. Należy upewnić się, że poprzedni rok akademicki został zgłoszony do rozliczenia w systemie USOS. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, nie oznacza, że etap został zaliczony przez Państwa sekreteriat/dziekanat. Należy się o to upomnieć, jeżeli zależy Państwu na zaliczeniu przed nowym rokiem akademickim.
 3. Należy upewnić się, że jest się w grupie dedykowanych.
 4. Należy upewnić się, że żeton przyznany w ramach Projektu ZintegrUJ nie został już wykorzystany. Każdy Student otrzymuje tylko 1 żeton na całe studia. 
 5. Podczas rekrutacji w USOS nie zapisujemy "ręcznie" na kursy.
 6. Należy upewnić się czy dany kurs ma jeszcze wolne miejsca (jeżeli nie uzbiera się pełna grupa na kurs, w pierwszej kolejności rekrutacja na dany kurs jest przedłużana)

 1. Podpięcie kursu jest indywidualną decyzją. Po podpięciu kursu pod etap studiów będzie on widoczny na suplemencie dyplomu na koniec studiów pod warunkiem, że zaliczą Państwo kurs z wynikiem min. 80% (do 20.09.2021) lub 60% (od 20.09.2021) obecności na zajęciach.
 2. Podpięcie kursu pod etap studiów, a jego niezaliczenie z powodu niedostatecznej liczby obecności na zajęciach: należy zwrócić się do Biura z prośbą o jego odpięcie przed rozliczeniem roku, zanim etap zostanie zamknięty.

 1. Zapisując się na kurs akceptują Państwo regulamin i zobowiązują się Państwo do uczestnictwa w kursie w wymiarze min. 80% (do dnia 20.09.2021 r.) lub 60 % (od dnia 20.09.2021) obecności w zajęciach.
 2. Dopuszczamy możliwość rezygnacji z kursu min. 1 tydzień przed jego rozpoczęciem - w tym wypadku należy przesłać do nas wiadomość e-mail z uzasadnieniem rezygnacji na adres rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl w mailu prosimy o podanie obligatoryjnie w jednej wiadomości następujących danych: imię i nazwisko, numeru indeksu, nazwa kursu i kodu kursu z USOSweb, uzasadnienie reyzgnacji.
 3. Nie wypisujemy z systemu USOS Studentów, którzy rezygnują z kursu w dniu jego rozpoczęcia, na krócej niż tydzień przed jego rozpoczęciem, w trakcie jego trwania, nie uzupełniły dokumentacji (nadal są uczestnikami kursu, ponieważ, podczas rejestracji w USOS zaakceptowały regulamin automatycznie), przestały uczęszczać na kurs, bez podania powodu. 
 4. Na etapie rekrutacji w USOSweb nie wypisujemy studentów ręcznie, należy to zrobić samodzielnie: USOSweb 👉 Dla studentów 👉 Rejestracje żetonowe 👉 dany obszar kursów (np. obszar nauk przyrodniczych) 👉 dany kurs na liście 👉 koszyk przy nazwie kursu 👉 Złóż prośbę o wyrejstrowanie​​​​​​

Obecności na kursie od 20.09.2021

 1. Każdy Student zapisując się na kurs w USOS zobowiązuję się do uzupełnienia w oryginale dokumentacji projektowej oraz do uczestnictwa w min. 60% całych zajęć.
 2. Zaliczenie w USOS, zaświadczenie oraz certyfikat otrzymuję Student, który spełnił wymogi i posiada min. 60% obecności na całych zajęciach.
 3. Student może mieć 40% nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach.
 4. Student może usprawiedliwić nieobecność zaświadczeniem lekarskim, okazując je niezwłocznie prowadzącej kurs/szkolenie oraz pracownikowi Biura Projektu ZintegrUJ wysyłając w formie e-mail do pawel.kernik@uj.edu.pl (kursy językowe) albo katarzyna.matura@uj.edu.pl lub angelika.batko@uj.edu.pl (pozostałe kursy).

Obecności na kursie do 20.09.2021

 1. Każdy student zapisując się na kurs w USOS zobowiązuję się do uzupełnienia w oryginale dokumentacji projektowej oraz do uczestnictwa w min. 80% całych zajęć.
 2. Zaliczenie w USOS, zaświadczenie oraz certyfikat otrzymuję Student, który spełnił wymogi i posiada min. 80% obecności na całych zajęciach.
 3. Student może mieć 20% nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach.
 4. Student może usprawiedliwić nieobecność zaświadczeniem lekarskim, okazując je niezwłocznie prowadzącej kurs/szkolenie oraz pracownikowi Biura Projektu ZintegrUJ wysyłając w formie e-mail do pawel.kernik@uj.edu.pl (kursy językowe) albo katarzyna.matura@uj.edu.pl lub angelika.batko@uj.edu.pl (pozostałe kursy).

Zaliczenie kursu od 20.09.2021

 1. Zaliczenie wszystkich kursów i szkoleń odbywa się na podstawie posiadania min. 60% obecności w całym kursie
 2. Podejście do egzaminu zewnętrznego z kursów językowych odbywa się na podstawie posiadania min. 60% obecności w całym kursie
 3. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w kursie odbywa się na podstawie posiadania min. 60% obecności w całym kursie

Zaliczenie z kursów mogą uzyskać osoby, które napisały pre-test, napisały post-test, posiadają min. 60 % obecności, podpisały formularz rekrutacyjny, Załącznik 1a oraz uzupełniły umowę projektową. W przypadku studentów, których nie będzie na pierwszych lub ostatnich zajęciach test należy przeprowadzić w innym najbliższym możliwym terminie.

Zaliczenie kursu do 20.09.2021

 1. Zaliczenie wszystkich kursów i szkoleń odbywa się na podstawie posiadania min. 80% obecności w całym kursie
 2. Podejście do egzaminu zewnętrznego z kursów językowych odbywa się na podstawie posiadania min. 80% obecności w całym kursie
 3. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w kursie odbywa się na podstawie posiadania min. 80% obecności w całym kursie

Zaliczenie z kursów mogą uzyskać osoby, które napisały pre-test, napisały post-test, posiadają min. 80%, obecności, podpisały formularz rekrutacyjny, Załącznik 1a oraz uzupełniły umowę projektową. W przypadku studentów, których nie będzie na pierwszych lub ostatnich zajęciach test należy przeprowadzić w innym najbliższym możliwym terminie.

Po rejestracji na kurs w systemie USOSweb są Państwo zobligowani do wypełnienia części pierwszej dokumentacji w formie elektronicznej: USOSweb 👉 Dla wszystkich 👉 Wnioski 👉 Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2/4 👉 Zacznij wypełniać. Drugą część dokumentacji należy wypełnić w dniu pierwszych zajęć poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam udział". Nie może to być wcześniej, nie może to być później. Dokumenty wypełniane po pierwszych zajęciach (lub na prośbę koordynatora Zadania) należy wypełnić papierowo z datą pierwszych zajęć dla Państwa i przysłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z wyżej wymieionych form wsparcia.

Zadanie 2

Zadanie 4

Kursy dla studentów UJ i CMUJ z wyłączeniem kursów językowych

Angelika Batko 
E-mail: angelika.batko@uj.edu.pl
Telefon: 12 663 3943, 795 545 741
Dyżur: system USR, w razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny  

Katarzyna Matura
E-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl
Telefon: 12 663 3910, 883 841 215
Dyżur: system USR, w razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny  

Kursy językowe oraz wykłady z ekspertami z zagranicy

Paweł Kernik
E-mail: pawel.kernik@uj.edu.pl
Telefon: 532 400 548, 12 663 3938
Dyżur: system USR, w razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny  

Oświadczenia do obrony

Uzupełniony plik w wersji polskiej lub plik do pobrania dostępny należy wydrukować i przynieść do siedziby Biura Projektu ZintegrUJ (ul. Straszewskiego 25/2).

W razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z koordynatorem Zadania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron