Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja uzupełniająca - LAST MINUTE - kursy językowe

Rekrutacja uzupełniająca - LAST MINUTE - kursy językowe

Szanowni Państwo, w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia. W rekrutacji mogą wziąć udział Studen_ci/_tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry). Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na następujące darmowe kursy i szkolenia:

Szanowni Państwo,

w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział Studen_ci/_tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na następujące darmowe kursy i szkolenia:

 

Zadanie 2:
Rekrutacja: https://forms.office.com/r/1caRchCXgz

 • Nazwa formy wsparcia: Język arabski w biznesie

Kod kursu: zin.kst-5.26

Liczba wolnych miejsc: 3

 

Zadanie 4:
Rekrutacja: https://forms.office.com/r/1caRchCXgz

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka niemieckiego A1 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami A2

Kod kursu: zin.kst-5.24

Liczba wolnych miejsc: 5

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka japońskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.23

Liczba wolnych miejsc: 6

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.18

Liczba wolnych miejsc: 1

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.17

Liczba wolnych miejsc: 7

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)

Kod kursu: zin.kst-5.03

Liczba wolnych miejsc: 6

Grupa: 2

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego

Kod kursu: zin.kst-5.11

Liczba wolnych miejsc: 7

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

Kod kursu: zin.kst-5.02

Grupa: 1

Liczba wolnych miejsc: 3

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

Kod kursu: zin.kst-5.02

Grupa: 2

Liczba wolnych miejsc: 2

 • Nazwa formy wsparcia: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

Kod kursu: zin.kst-5.02

Grupa: 3

Liczba wolnych miejsc: 6

 

[Informacje o kursach i szkoleniach]

- Kursy z zadania 2 - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

- Kursy z zadania 4 - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron