Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin BEC Vantage

Egzamin BEC Vantage

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji odbędzie się w formie stacjonarnej • Część ustna: 21-22 maj br. • Część pisemna: w dniu 29 maja 2021 r. na terenie Krakowa.

Szanowni Państwo,

 

pragnę poinformować, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji odbędzie się w formie stacjonarnej

 • Część ustna: 21-22 maj br.
 • Część pisemna: w dniu 29 maja 2021 r.

na terenie Krakowa.

 

 

Materiały rejestracyjne dla kandydatów: https://tiny.pl/r2r3r

 

Celem dopełnienia formalności należy przesłać następujące załączniki (dostępne na skrzynkach e-mail Uczestników formy wsparcia):

 1. Regulamin egzaminacyjny;
 2. Formularz rejestracyjny;
 3. Klauzulę;

na podstawie formularza rejestracyjnego będziemy zbierać dane kandydatów celem zgłoszenia Państwa do British Council. Każdy Kandydat przesyła wypełniony czytelnie formularz wraz ze swoim podpisem - mailem, jako skan do mojej osoby w terminie 1 dnia od otrzymania niniejszej wiadomości. (tj. 13.04.2021 r.)

Podpisane pliki należy podpisać w następujący sposób:

 1. Formularz_TWOJE IMIĘ I NAZWISKO_S-numer grupy 

 

a następnie wysłać je w odpowiedzi na tego e-maila.

 

Uwaga!

- Egzamin może się odbywać w różnych pod względem czasowym sesjach: porannych lub popołudniowych;

- Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy wśród rejestrowanych kandydatów są osoby wymagające specjalnych udogodnień na egzaminie z racji problemów zdrowotnych (dyslexia, problemy ze słuchem, wzrokiem), wymagających szczególnych udogodnień. 

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuję wymagań specjalnych proszę o kontakt z moją osobą do dnia 13.04.2021 r.

 

Egzamin tak, jak i kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ; Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z dokumentacją projektową każdy Uczestnik formy wsparcia jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. W sytuacji, gdy po dokonaniu rejestracji na egzamin Uczestnik formy wsparcia powinien niezwłocznie poinformować Beneficjenta Projektu o braku możliwości przystąpienia do egzaminu wraz ze zwolnieniem lekarskim, poświadczającym niemożność udziału w egzaminie.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Skórkiewicz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron