Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Korespondencja biznesowa w języku angielskim”

Korespondencja jest stałym elementem szeroko pojętej działalności biznesowej, od najmniejszych podmiotów gospodarczych po wielkie korporacje. Jeśli chodzi o korespondencję biznesową w języku angielskim, jest ona zestandaryzowana co do formy oraz treści i dlatego w międzynarodowych korporacjach zakłada się, że osoba, której obowiązki zawodowe obejmują wymianę korespondencji, zna te standardy i potrafi je stosować w praktyce. Kurs korespondencji biznesowej jest zazwyczaj oferowany w ramach kierunków studiów biznesowych lub filologii angielskiej, jednak grono osób, dla których może on być przydatny, wykracza poza studentów takich kierunków, ponieważ znajomość standardów korespondencji biznesowej to atut dobrze widziany w CV każdej osoby ubiegającej się o pracę w firmie, zwłaszcza w międzynarodowej korporacji, porównywalny z umiejętnością obsługi konkretnych programów komputerowych.

Po ukończeniu modułu jego uczestnik będzie: znał i umiał zastosować w praktyce właściwy rodzaj listu (e-maila) zależnie od celu korespondencji, znał i umiał zastosować w praktyce zasady dotyczące formatu każdego z rodzaju listów i e-maili w korespondencji biznesowej, znał i umiał stosować w praktyce zasady dotyczące języka wykorzystywanego w korespondencji biznesowej, w tym zasady dotyczące właściwego rejestru i stylu, formy adresatywne, zwroty i wyrażenia stosowane najczęściej w danym typie listu (e-maila); formuły otwierające i zamykające tekst; stosowane skróty.

Moduł jest kierowany do studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie min. B2, którzy nie mają tego rodzaju zajęć w planach studiów w ramach swoich kierunków.

Do prowadzenia zajęć zostanie zakupionych 8 podręczników, które po zakończeniu kursu zostaną przekazane do biblioteki UJ.

Podręczniki ze względu specjalistyczną tematykę kursu są kosztowne i nie wszyscy studenci mogliby pozwolić sobie na ich zakup ze środków własnych.

 

Liczba godzin modułu: 40 godzin w tym 20 godzin kontaktowych i 20 godzin pracy własnej studenta

Liczba ECTS: 2

Liczba grup w ramach jednego naboru: 1 grupa

Liczba uczestników w grupie: 8 osób

Ogólna liczba osób: 16 osób

Liczba naborów: 2

Realizacja modułu:

Pierwsza edycja kursu - II semestr 2020/21 oraz

Druga edycja kursu : I semestr 2021/22

Harmonogram: 

II edycja

 

w godz. 17:30 – 19:00

 

08.11.2021

15.11.2021

22.11.2021

29.11.2021

06.12.2021

13.12.2021

20.12.2021

03.01.2022

10.01.2022 16:45-19:00

 

I edycja

poniedziałek: 17:30-19:00

wtorek: 16:00-17:30

Zajęcia (20 h) odbędą się w nast. terminach: 31 V i  1,7,8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 VI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[DOKUMENTACJA - REKRUTACJA]
👉 Czy zdążyłeś zapisać się na kurs, który najbardziej Cię interesuję?
👉 Nie wiesz jakie są kolejne kroki w naszej rekrutacji?
Oczywiście w ciągu 2-ch dni od dokonania rejestracji należy wypełnić elektronicznie dokumentację (załącznik 1 i 1a), którą znajdziecie pod następującym linkami:
👉 W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl
(imię i nazwisko, nazwa i kod kursu, numer albumu, przedmiot pytania)