Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Angielski Academic Writing/ Writing in the Sciences

Academic Writing - kurs języka angielskiego na poziomie B2

Wymagania wstępne - znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

 

Cel kursu: 

Możliwość rozwijania praktycznych umiejętności pisania tekstów o charakterze akademickim. Możliwość podniesienia poziomu ogólnej biegłości językowej i oraz tej związanej z językiem specjalistycznym.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

 

Forma prowadzenia zajęć: zdalna w czasie rzeczywistym 7 spotkań po 4 godziny lekcyjne i 1 spotkanie po 2 godziny, zajęcia w piątki 15.00-18.15

 

 

Liczba godzin:

30 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

 

Miejsce kursu:

ZDALNIE

 

Termin kursu:

Rok akademicki 2022/23

 

 

PAŹDZIERNIK

14.10, 21.10, 28.10

LISTOPAD

4.11, 18.11, 25.11

GRUDZIEŃ

2.12, 9.12 + 2 spotkania

 

Academic Writing - kurs języka angielskiego na poziomie B2/C1

Wymagania wstępne - znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

 

Cel kursu: 

Możliwość rozwijania praktycznych umiejętności pisania tekstów o charakterze akademickim. Możliwość podniesienia poziomu ogólnej biegłości językowej i oraz tej związanej z językiem specjalistycznym.

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych, realizowanych w blokach po 4 i 2 (ostatnie zajęcia) godziny lekcyjne.

 

Tematyka zajęć:

- pisanie jako proces i jako produkt

- wyróżniki stylu akademickiego

- strategie wyszukiwania i kryteria oceny informacji

- wykorzystywanie źródeł (cytowanie, parafrazowanie i streszczanie)

- wybrane funkcje retoryczne - opisowe (np., definiowanie, klasyfikowanie, opisywanie procesów, danych zawartych w wykresach i tabelach)

- wybrane funkcje retoryczne – krytyczne (np., przedstawianie i ocena argumentów, porównywanie, wyrażanie modalności epistemicznej)

- spójność globalna (koherencja) i lokalna (kohezja)

- wybrane gatunki tekstów (abstrakty konferencyjne, streszczenia, recenzje, eseje i raporty, korespondencja – listy i maile)

- słownictwo akademickie (np., synonimy, przed- i przyrostki, skróty i zapożyczenia)

- wybrane zagadnienia gramatyczne (np., rodzajniki, spójniki, liczba mnoga czy pojedyncza, interpunkcja)

 

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących rozwijać umiejętności pisania tekstów o charakterze akademickim. Punktem wyjścia będzie wnikliwa lektura i analiza tekstów akademickich, a następnie pisanie tekstów – zarówno indywidualne jak i we współpracy z innymi kursantami. Ważnym elementem kursu jest wzajemna ewaluacja napisanych przez uczestników kursu tekstów. Wymagana jest ogólna biegłość językowa na poziomie B2/B2+ (lub wyżej).

 

Liczba godzin:

90 godzin dydaktycznych (kurs roczny)

 

Miejsce kursu:

ZDALNIE

 

Termin kursu:

Rok akademicki 2021/22 - brak

Rok akademicki 2020/2021

 

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Godziny i daty, liczba godzin

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.10 A

Academic Writing 

1

 

PAŹDZIERNIK

9.10, 16.10, 23.10, 30.10,

LISTOPAD

6.11, 13.11, 20.11, 27.11,

GRUDZIEŃ

4.12, 11.12, 18.12,

STYCZEŃ

8.01, 15.01, 22.01,

LUTY

26.02,

MARZEC

5.03, 12.03 ,19.03, 26.03,

KWIECIEŃ

9.04, 16.04, 23.04,

MAJ

7.05 (ostatnie zajęcia 2 godz.)

Sobejko

Piątek

 

14.00 - 17.15

Writing in the Sciences

Kurs jest przeznaczony dla studentów nauk ścisłych chcących rozwijać umiejętności pisania tekstów o charakterze naukowym i akademickim, w tym tekstów przydatnych w staraniu się o pracę (CV, list motywacyjny), wysyłaniu artykułów do publikacji (cover letter for journals) i korespondencji mailowej w środowisku uniwersyteckim. Punktem wyjścia będzie wnikliwa lektura i analiza tekstów naukowych i akademickich, a następnie pisanie tekstów – zarówno indywidualne jak i we współpracy z innymi kursantami. Ważnym elementem kursu jest wzajemna ewaluacja napisanych przez uczestników kursu tekstów. Wymagana jest ogólna biegłość językowa na poziomie B2.

Cele kształcenia: Cele kursu - możliwość rozwijania praktycznych umiejętności pisania tekstów o charakterze akademickim i naukowym - możliwość podniesienia poziomu ogólnej biegłości językowej i biegłości językowej związanej z językiem specjalistycznym

Efekty kształcenia:

Wiedza - znajomość podstawowych strategii pozyskiwania informacji i kryteriów jej oceny - znajomość strategii związanych z planowaniem i pisaniem dłuższych prac pisemnych - znajomość cech gatunkowych podstawowych typów tekstów akademickich (abstrakt konferencyjny, streszczenie, recenzja, esej, raport)

Umiejętności - wyszukiwanie, ocena i wykorzystanie różnych źródeł w celu wsparcia własnej argumentacji w tekście akademickim - czytanie tekstów akademickich i specjalistycznych w języku angielskim z wykorzystaniem strategii czytania selektywnego - pisanie spójnych, poprawnych językowo tekstów akademickich o charakterze opisowym i argumentacyjnym (abstrakt konferencyjny, streszczenie, recenzja, esej i raport)

Kompetencje społeczne - umiejętność współpracy w trakcie wspólnego tworzenia i wzajemnej oceny tekstów, - umiejętność przekazania informacji zwrotnej drugiej osobie odnośnie skuteczności jej działań dotyczących pisania tekstów.

Wymagania wstępne: Poziom biegłości językowej B2

Liczba godzin: 30

Prowadzący: Monika Sobejko

Forma prowadzenia zajęć: zdalna w czasie rzeczywistym

Platforma: MS Teams

HARMONOGRAM

KWIECIEŃ:

1.04 10.30-13.00, 8.04 10.30-13.00, 22.04 10.30-13.00, 29.04 10.30-13.00

MAJ:

6.05 - 10.30-13.00, 13.05 - 10.30-13.00, 20.05 - 10.30-13.00, 27.05 - 10.30-13.00

CZERWIEC:

3.06 - 10.30-13.00, 10.06 10.30-13.00

 

 

Pliki do pobrania
docx
Sylabus Writing in the Sciences C1
pdf
Sylabus Academic Writing - kurs języka angielskiego na poziomie B2 - rok akademicki 2022/2023