Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocja i marketing na rynku książki

Cel kursu: Celem modułu jest kształcenie umiejętności specyficznych dla działalności współczesnych instytucji kultury od pozyskiwania środków do promocji projektów kulturalnych.

 

Termin kursu:

 

Rok akademicki: 2021/22

Harmonogram zostanie podany niebawem. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z Pani/a zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Promocja i marketing na rynku książki ( Semestr I)

Lp.

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZ.ROZPOCZĘCIA

GODZ.ZAKOŃCZENIA

SALA

GODZ. DYD KONTAKT.

1

12.10.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

2

19.10.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

3

26.10.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

4

02.11.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

5

09.11.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

6

16.11.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

7

23.11.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

8

30.11.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

9

07.12.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

10

14.12.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

11

21.12.2020

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

12

11.01.2021

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

13

18.01.2021

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

14

25.01.2021

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

15

25.01.2021

poniedziałek

14:15

16:30

 

2

           

30

Promocja i marketing na rynku książki ( Semestr II)

Lp.

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZ.ROZPOCZĘCIA

GODZ.ZAKOŃCZENIA

SALA

GODZ. DYD KONTAKT.

1

08.03.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

2

15.03.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

3

22.03.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

29.03.2021

poniedziałek

ODWOŁANO

ODWOŁANO

 

2

5

12.04.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

6

19.04.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

7

26.04.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

8

10.05.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

9

17.05.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

10

24.05.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

11

31.05.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

12

07.06.2021

poniedziałek

11:30

14:45

 

2

13

14.06.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

14

21.06.2021

poniedziałek

11:30

13:00

 

2

15

21.06.2021

poniedziałek

13:15

14:45

 

2

           

30

 

Sylabus

 

Nazwa kursu

Promocja i marketing na rynku książki

Język kształcenia

polski

Efekty kształcenia

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- dysponuje wiedzą o strukturze rynku książki w Polsce,

- zna najważniejsze podmioty, instytucje i media rynku książki w Polsce

- rozpoznaje i tworzy zróżnicowane formy promocji książki

- potrafi wskazać formy promocji odpowiednie dla zróżnicowanych grup docelowych

- potrafi zaplanować wieloaspektową kampanię marketingową książki

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących

Dr Maciej Jakubowiak

Sposób realizacji

Zajęcia dotyczą funkcjonowania rynku książki w Polsce oraz wykorzystywanych w jego ramach form promocji i marketingu. Zajęcia są podzielone na 15 zagadnień. W ramach każdego z tematów studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zjawiskami oraz podejmują warsztatowe ćwiczenia nad wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. 3 spotkania poświęcone będą wyłącznie studiom przypadków: największych czy reprezentatywnych kampanii marketingowych ostatnich lat. Łącząc przekazywanie wiedzy z elementami warsztatowymi, zajęcia wyposażą studentów w kompetencje niezbędne do sprawnego funkcjonowania na rynku książki.

 

Lista tematów:

1. Wprowadzenie. Marketing, promocja i podstawowe trendy na rynku książki

2. Struktura rynku książki

3. Promocja czytelnictwa. Wyzwania, strategie i taktyki

4. Podstawy procesu wydawniczego. Planowanie kampanii marketingowej

5. Blurby, zapowiedzi, materiały prasowe

6. Spotkania autorskie i festiwale

7. Autor jako marka

8. Współpraca z mediami: telewizja, radio

9. Współpraca z mediami: czasopisma, blogi

10. Książka w social mediach

11. Multimedialne i niestandardowe formy promocji

12. E-booki, audiobooki, aplikacje

13. Studium przypadku: Czytaj.pl

14. Studium przypadku: Festiwal Conrada

15. Studium przypadku: „Król” Szczepana Twardocha

 

Literatura pomocnicza:

K. Tubylewicz, A. Diduszko-Zyglewska (red.), Szwecja czyta. Polska czyta, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

J. Frołow, Jak wypromowano bestseller?, Biblioteka Analiz, Warszawa 2006.

Ł. Gołębiewski, E-książka / book. Szerokopasmowa kultura, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.

Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.

M. Jaworski, Trendy na rynku książki w Polsce, Biblioteka Analiz, Warszawa 2004.

I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018, https://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf.

The Polish Book Market 2018, Instytut Książki, Kraków 2019, https://instytutksiazki.pl/en/polish-book-market,7,reports,18,polish-book-market-2018,46.html.

M. Wójcik, Nowe metody promocji czytelnictwa w przestrzeni miejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2016, nr 1/2.

Anna Drapińska, Beata Liberadzka, Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 5.

Rynek książki w Polsce 2017 (tomy: Wydawnictwa oraz Dystrybucja), red. P. Waszczyk, Ł. Gołębiewski, Biblioteka Analiz, Warszawa 2017.

Liczba godzin zajęć

dydaktycznych

30

Stosowane metoddydaktyczne

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody sprawdzania i kryteria

ocenefektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Ewaluacja ciągła, podczas prezentacji projektów realizowanych w ramach kursu.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie przygotowanych projektów oraz obecności na zajęciach.

 

Pliki do pobrania
pdf
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/sylabus+rynek+ksi%C4%85%C5%BCki/83f3f45e-53b2-498d-86bc-9da4ab794adb