Przejdź do głównej treści

Program zarządzania procesowego

Cel: Dowiesz się, co zrobić, aby Twoje dokumenty były dostępne z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie. Poznasz mechanizmy bezpiecznego ich udostępniania i techniki zespołowej edycji dokumentów. Dowiesz się, jak zbudować bazę wiedzy swojego działu.
Usługi chmurowe usprawniające zarządzanie informacją, takie jak:

  • OneDrive,
  • Sharepoint,
  • Teams,
  • Forms.

Terminy:

g. 8.30 - 14.30/15:30

9.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

11.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

07.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

09.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

Cel: Poznasz narzędzia, które pozwolą zapanować Ci nad realizacją Twoich zadań – pomogą rejestrować ich przebieg, ułatwią dostęp do informacji z nimi związanymi. Dowiesz się, jak usprawnić komunikację w swojej jednostce lub ze studentami z wykorzystaniem chatu i wideokonferencji.

Usługi chmurowe usprawniające zarządzanie  małymi projektam:

  • MS Teams,
  • Planner,
  • Flow,
  • Whiteboard.

Terminy:

godzina: 8.30 - 14.30/15:30

16.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

18.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

14.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

16.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z bardziej zaawansowanymi narzędziami chmury Office 365, przeznaczonymi do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych. Wskazane jest, aby uczestnicy posiadali już podstawową wiedzę z zakresu użytkowania usługi Office 365 (np. OneDrive, Teams).
 
Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu:
wykorzystania list Sharepoint do przechowywania danych, tworzenia stron WWW w witrynach SharePoint,
wykorzystania usługi Flow do automatyzacji przetwarzania danych, w szczególności realizacji procesu akceptacji dokumentów i przesyłania powiadomień,
zastosowania usługi Power BI do tworzenia dynamicznych wykresów w oparciu o dane w plikach, źródła webowe etc. oraz publikowanie takich wykresów na stronach WWW,
użycia notatnika elektronicznego OneNote jako narzędzia budowy osobistej i zespołowej bazy wiedzy.
 
Terminy:
 

23.03.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

25.05.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

21.09.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

23.11.2020 r., 8.30-14.30, WZiKS

Celem jest nabycie podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania procesowego oraz Lean Management.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest zapoznanie z narzędziami mapowania i analizy procesów.
Szkolenie pokaże Ci jak dobrze przygotować się do analizy i mapowania procesów w Twojej komórce organizacyjnej.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie mapowania procesu z wykorzystaniem schematu blokowego. W trakcie warsztatów nauczysz się jak przeanalizować i przedstawić przebieg procesu za pomocą schematu blokowego (flowchart).
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i mapowania procesu z wykorzystaniem schematu SIPOC. W trakcie warsztatów nauczysz się jak przeanalizować i przedstawić przebieg procesu za pomocą schematu SIPOC.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest prezentacja zasad i dobrych praktyk w zakresie dokumentowania procesów. Na szkoleniu nauczysz się jak dobrze napisać dokument tj. procedura, instrukcja itp...

Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie  analizy i  mapowania procesu z wykorzystaniem metody mapowania strumienia wartości. W trakcie warsztatów nauczysz się jak przeanalizować i przedstawić przebieg procesu za Mapy Strumienia Wartości.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zaprojektowanie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu komórką poprzez reorganizację procesów. W trakcie warsztatów nauczysz się jak uczynić swoje procesy bardziej skutecznymi i efektywnymi oraz jak zaplanować ich usprawnienia.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w procesach. W trakcie warsztatów nauczysz się jak identyfikować problemy, porządkować je ze względu na ważność oraz poszukiwać rozwiązań z wykorzystaniem technik kreatywnych.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania kompetencjami zespołu pracowniczego przy wykorzystaniu matrycy kompetencji. W trakcie warsztatów nauczysz się jak identyfikować kompetencje pracowników w zespole i jak zarządzać zespołem, aby zapewnić ciągłość realizowanych procesów.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.

Cel: Dowiesz się jak efektywnie zbudować zespół, aby zrealizować postawione cele i zadania.

Terminy:

godziny: 8.30 - 11.30

Gr. 3 20.03.2020 r. 

Cel: Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników warsztatów z istotą kaizen oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania wybranych narzędzi kaizen w miejscu wykonywania rzeczywistej pracy. Na szkoleniu nauczysz się jak pobudzić pracowników do działań doskonalących i jak stworzyć system zbierania pomysłów na doskonalenie działań, procesów, miejsc pracy.

Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia oraz monitorowania wskaźników skuteczności i efektywności procesów  w organizacji. Na szkoleniu nauczysz się jak dobrać i wykorzystać wskaźniki do oceny prawidłowości przebiegu procesu.

Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Założeniem warsztatów jest prezentacja i analiza studiów przypadków w zakresie wdrażania koncepcji Lean w szkołach wyższych. Studia przypadków, warsztaty i dyskusja pozwolą Ci na głębsze zrozumienie istoty podejścia procesowego oraz Lean Management w szkołach wyższych. 

Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Przekazanie wiedzy i umiejętności modelowania ryzyka w procesach. W trakcie warsztatów nauczysz się jak identyfikować oraz zarządzać ryzykiem w procesach.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Przedstawienie możliwości optymalizacji i automatyzacji procesów poprzez wykorzystanie przepływów pracy i robotów oraz możliwości tworzenia aplikacji w oparciu o narzędzia usługi Office 365.
 

W trakcie warsztatów zapoznasz się z dostępnymi dla Ciebie w usłudze Office 365 narzędziami Power Automate. Poznasz podstawy budowy aplikacji biznesowych w oparciu o platformę Power Apps.

Zarządzanie dokumentacją procesową

Przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi Office 365 do budowy repozytoriów wiedzy oraz automatyzacji zarządzania cyklem życia dokumentów.

W trakcie warsztatów poznasz funkcjonalności platformy Sharepoint w usłudze Office 365, które można wykorzystać do budowy repozytoriów wiedzy (taksonomie, metadane dokumentów, klasyfikacja) oraz zapoznasz się z możliwościami automatyzacji zarządzania czasem życia dokumentów (retencja, procesy akceptacji).

Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Rozwój kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie wykorzystywania podejścia procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem LM i reengineeringu oraz TQM. W trakcie warsztatów dowiesz się jak rozwijała się koncepcja zarządzania jakością i zarządzania procesami w szkołach wyższych. Jest to ważne, aby zrozumieć kontekst zmian w szkołach wyższych.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa. W trakcie warsztatu dokonasz diagnozy własnych silnych stron w zakresie przywództwa oraz nakreślisz swój plan rozwoju. W realizacji warsztatów zostaną wykorzystane: gry, studia przypadków, dyskusje i testy psychologiczne. 
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie weryfikacji i walidacji procesów. W trakcie warsztatów nauczysz się jak przetestować i udoskonalić proces/dokumentację przed wprowadzeniem do użytkowania w komórce/uczelni.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Nauczysz się jak zarządzać zmianą i zespołem w procesie zmian, jak nie popełniać typowych błędów. Wdrożenie zmian udaje się tym, którzy popełniaja mniej błędów. 

Cel: Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności modelowania dokumentacji i danych procesowych oraz zarządzanie wersjami dokumentacji procesowej. W trakcie warsztatów dowiesz się jak zarządzać dokumentami z wykorzystaniem programu informatycznego.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest rozwój kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie wykorzystywania metod ZZL w koncepcji Lean Management.W trakcie warsztatów dowiesz się jak zarządzać ludźmi w trakcie wdrażania Lean Management i innych koncepcji procesowych w Uczelni.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Warsztaty przygotują Cię do kierowania, bycia członkiem zespołu oraz realizacji małych projektów usprawniających, zgodnie z metodyką zarządzania projektami. 
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem. Warsztaty przygotują Cię do bycia liderem zespołu. Nauczysz się jaka jest Twoja rola, jak motywować członków zespołu, jak rozwiązywać konflikty, delegować zadania, komunikować się. "Zespoły nie powstają same - trzeba je kształtować". 
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania techniki 5S w zarządzaniu biurem. W trakcie warsztatów nauczysz się jak zorganizować przestrzeń biurową i swoje stanowisko pracy aby stały się uporządkowane i bezpieczne. 
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.

Cel: Założeniem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Green Belta. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metody Six Sigma w realizacji projektów usprawniających w Uczelni. 

Kurs dedykowany dla: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy pracują z bazami danych i ukończyli cykl szkoleń w ramach programu ZintegrUJ, wymienionych poniżej:
Analiza i opis procesu
Dokumentowanie procesów - SOP
Optymalizacja procesów
Projektowanie procesów SIPOC
Projektowanie procesów VSM
Techniki rozwiązywania problemów w procesach (5WHY, diagram Ishikawy, Metoda Pareto, burza mózgów)
Wprowadzenie do restrukturyzacji procesowej i Lean Management

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów. Warsztaty przygotują Cię do automatyzowania procesów biurowych z wykorzystaniem narzędzi.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracyjnych.

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania różnych form wizualizacji w pracy komórki/zespołu. W trakcie warsztatów nauczysz się jak wykorzystywać tablice, wykresy, i inne formy wizualizacji do organizacji pracy w komórce/zespole.
 
Kurs dedykowany dla: kierowników i pracowników administracji.