Kurs projektowania międzynarodowych badań naukowych

 

Cel modułu: Celem modułu jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie metodologii badań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego projektowania badań naukowych.

 

Zakres modułu: Uczestnicy modułu zdobędą kompleksową wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań naukowych. Program modułu obejmuje między innymi metodologię, typy i rodzaje badań, prowadzenie projektu badawczego od A do Z, przegląd literatury do badań oraz sposób zbierania, organizowania i porządkowania danych.

 

Liczba edycji: 1 edycja

Liczba osób w grupie 15 os

Liczba ECTS: 2

 

Harmonogram kursu:

Listopad:

15.11.2022          godz. 16.00-17.30

29.11.2022          godz. 16.00-17.30

Grudzień:

06.12.2022          godz. 16.00-17.30

13.12.2022          godz. 16.00-17.30

20.12.2022          godz. 16.00-17.30

Styczeń:

10.01.2023          godz. 16.00-17.30

17.01.2023          godz. 16.00-17.30

24.01.2023          godz. 16.00-16.45

Forma kursu: zdalna