Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs polskiego języka migowego - poziom podstawowy A1

Kod kursu:

Cel kursu: Kurs ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji w obszarze nauk humanistycznych studentów/tek UJ. W wyniku zrealizowanego kursu uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie rozumienia wypowiedzi sformułowanych w Polskim Języku Migowym, formułowania samodzielnych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem.

Zakres kursu: Osoba, która ukończy kurs będzie w stanie prowadzić rozmowę w języku migowym; budować wypowiedzi. Uczestnik nauczy się używać płynnie i poprawnie znaki pojęciowe PJM, alfabetu palcowego i liczebników. Będzie w stanie odczytywać zarówno alfabet palcowy jak i znaki ideologiczne PJM. Pozna zasady komunikowania się z osobami głuchymi oraz pozna informacje o kulturze takich osób. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymają certyfikat/zaświadczenie.

liczba godzin dydaktycznych kursu: 30

liczba edycji (semestr letni/semestr zimowy):1
liczba studentów w ramach jednej edycji: 20

Harmonogram na semestr zimowy 2022/2023

 

Harmonogram zostanie podany niebawem. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z Pani/a zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć 

 

Harmonogram na semestr letni 2021/2022

maj:

14-15.05.2022

21-22.05.2022

28-29.05.2022

04 -05.06.2022

11.06.2022

 

w godzinach 09:00 – 14:00

forma kursu: stacjonarna

miejsce kursu: sala szkoleniowa Domu Kultury (I piętro), ul. Świętego Jana 18 w Krakowie

W PRZYGOTOWYWANIU

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android