Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk

Cel modułu: Moduł ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze nauk humanistyczno – społecznych. Celem modułu jest zapoznanie jak najszerszego grona osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim z przyczynami oraz możliwymi rozwiązaniami najpoważniejszego kryzysu z jakim mierzy się obecnie ludzkość – kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Kurs jest skierowany do wszystkich kierunków prowadzonych na Uniwersytecie oraz prowadzony przez osoby z kilku Wydziałów, reprezentujące nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne i społeczne – jako że kryzys klimatyczno-ekologiczny również ma przyczyny w wielu, często w nieoczywisty osób powiązanych aktywnościach ludzkich. Jednocześnie jego zatrzymanie, by nie przerodził się w katastrofę oraz adaptacja do zmian, które już zaszły, są możliwe jedynie poprzez wieloaspektowe działania – na poziomie przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym i innych.

Zakres modułu: Moduł składa się z pięciu bloków: na początek osoby studiujące zapoznają się z najnowszą wiedzą naukową na temat zmian klimatycznych spowodowanych przez rosnące stężenie gazów cieplarnianych, które to powodują wzrost średniej temperatury na Ziemi oraz nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie, huragany. Ponieważ druga składowa kryzysu to zmiany na poziomie biosfery Ziemi, w trakcie kursu zostaną przedstawione dane na temat masowego wymierania gatunków, jego przyczyn oraz związku tych procesów ze wzrostem średniej temperatury na naszej Planecie. Wyjaśnione zostaną wzajemne powiązanie pomiędzy zmianami klimatycznymi i spadkiem bioróżnorodności. Kolejnymi omawianymi problemami będą przyczyny kryzysu związane z gospodarką i ekonomią oraz w jaki sposób ludzkość powinna zmienić korzystanie z zasobów naturalnych Ziemi oraz przebudować swoje społeczności tak, by zmniejszyć nierówności ekonomiczne w skali globalnej i lokalnej. Bez zmniejszenia nierówności ekonomicznych i naprawy społeczeństw w kierunku zwiększenia wspólnotowości wprowadzanie zmian niezbędnych do zatrzymania i adaptacji do kryzysu jest praktycznie niemożliwe – co będzie również omawiane w trakcie kursu. Następnym tematem poruszonym w trakcie kursu są problemy wynikające ze zderzenia się z niełatwą wiedzą nt. już obserwowanych, ale i przewidywanych skutków kryzysu na poziomie zdrowia psychicznego, zarówno jednostek, jak i społeczności. Ponieważ przez dziesiątki lat przeważająca część problemów powodujących kryzys była albo pomijana, albo też błędnie przedstawiana, osoby studiujące będą mogły się zapoznać z metodami krytycznego podejścia do informacji i dezinformacji. Będą też mogły się nauczyć, jak, pomimo powagi sytuacji, działać z troską zarówno o własne, jak i społeczne zdrowie fizyczne i psychiczne, tak by zmiana świata była możliwa. Ostatni z przewidzianych w kursie bloków, przedstawi i podsumuje omawiane wcześniej rozwiązania konieczne do zatrzymania i adaptacji do kryzysu, również na poziomie akademii oraz naszego Uniwersytetu.

Liczba h: 30 h, i 81 h pracy własnej,

Liczba edycji: 2 edycje,

Liczba osób w grupie 15 os., (łącznie 30 osób)

Liczba punktów ECTS: 4 pkt

 

Rok akademicki 2022/23

Harmonogram:

1. 8 marca, godz. 11:30-13:00 - klimat
2. 15 marca, godz. 11:30-13:00  - bioróżnorodność
3. 22 marca, godz. 11:30-13:00  - żywność/rolnictwo
===
4. 29 marca, godz. 11:30-13:00    - energia
5. 5 kwietnia, godz. 11:30-13:00   - zarządzanie
===
6. 12 kwietnia, godz. 11:30-13:00   - emisje/zanieczyszczenia
===
7. 19 kwietnia, godz. 11:30-13:00  - ekonomia
===
8. 26 kwietnia, godz. 11:30-13:00   - denializm 
9. 10 maja, godz. 11:30-13:00  - aktywizm
10. 17 maja, godz. 11:30-13:00  - żałoba klimatyczna
===
11. 24 maja, godz. 11:30-13:00  - dobra wspólne
12. 31 maja, godz. 15:30-17:00 - uniwersytet
13. 7 czerwca, godz. 11:30-13:00   - hakowanie antropocenu
14. i 15. 14 czerwca, godz. 11:30-14:45  - gra w dobra wspólne (offline)

 

Harmonogram kursu - semest zimowy 2022/2023: 

12.10.2022 r., godz. 11:30-13:00
19.10.2022 r., godz. 11:30-13:00
26.10.2022 r., godz. 11:30-13:00
02.11.2022 r., godz. 11:30-13:00 (zajęcia odwołane)
09.11.2022 r., godz. 11:30-13:00
16.11.2022 r., godz. 11:30-13:00
23.11.2022 r., godz. 11:30-13:00
30.11.2022 r., godz. 11:30-13:00
07.12.2022 r., godz. 11:30-13:00
14.12.2022 r., godz. 11:30-13:00
21.12.2022 r., godz. 11:30-13:00
04.01.2023 r., godz. 11:30-13:00
11.01.2023 r., godz. 11:30-13:00
18.01.2023 r., godz. 11:30-13:00
25.01.2023 r., godz. 11:30-14:30 - forma stacjonarna - P0.1 Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, ul. Gronostajowa 7, Kraków

 

Forma kursu: hybrydowa

Miejsce kursu: Microsoft Teams/P0.1 Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, ul. Gronostajowa 7, Kraków