Jak (się) uczyć? Neuronauki i psychologia w nowoczesnej edukacji

Krótki opis kursu: Warsztaty obejmą teoretyczny i praktyczny wymiar uczenia się: podstawą krótkich wykładów teoretycznych będą zagadnienia z zakresu kognitywistyki oraz psychologii uczenia się i pamięci (jak uczy się mózg? co sprzyja nauce?); podstawą ćwiczeń, stanowiących główną część zajęć – mnemotechniki oraz notatki nielinearne jako narzędzia uczenia się, zgodne z tym, co wiemy na temat funkcjonowania mózgu.

15 godzin kontaktowych i 20 godzin pracy własnej studenta

Liczba ECTS: 3

Harmonogram kursu:

19 maja 2023 r., godz. 10.00-12.15 i godz. 13.00-14.45

26 maja 2023 r., godz. 10.00-13.00 i godz. 13.30-14.30

2 czerwca 2023 r., godz. 10.00-12.15 i godz. 13.00-14.45

Forma kursu: stacjonarna

Miejsce kursu:

ul. Gołębia 20, 31-007 Kraków

sala nr 31 (III piętro)