Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludzie, którzy zmieniają świat. Praktyka innowacji społecznych.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie studentom sylwetek oraz historii przedsiębiorców i innowatorów społecznych zmieniających świat w obszarach środowiska, zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości, demokracji i praw człowieka - realizujących swoje pasje oraz społecznie istotne cele, a przy tym będących w stanie utrzymać się z prowadzonej działalności.

Studenci będą w stanie wyobrazić sobie ścieżkę zawodową łączącą godny zarobek z realizowaniem istotnych celów społecznych. Po zakończeniu modułu i zapoznaniu się z jego tematyką studenci poznają i zrozumieją praktyczne uwarunkowania prowadzenia działalności w zakresie innowacji społecznych w obszarach środowiska, zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości, demokracji i praw człowieka oraz aksjologiczny kontekst działań związanych z ekonomią społeczną w ww. obszarach.

Po zakończeniu modułu Studenci będą potrafili formułować istotne pytania dotyczące praktyki innowacji społecznych we wskazanych obszarach, syntetyzować różne idee i poglądy z zakresu praktyki innowacji społecznych oraz formułować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy. Studenci nabędą również umiejętności krytycznego odbioru przekazywanych treści oraz podejmowania działania i inspirowania innych do działania na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

 

Termin kursu:

 

Rok akademicki 2020/2021 

 

 

Rok akademicki 2020/2021

*Kurs odbywał się będzie w obu semestrach 2020/21

*Liczba godzin kursu: 30 godzin zajęć i 30 godzin praca własna

 

4 grudnia 2020 r. – Agata Dutkowska

11 grudnia 2020 r. – Martyna Wronka-Pośpiech

18 grudnia 2020 r. Bartosz Pilitowski

9 stycznia 2020 r. – Paulina Górska

22 lutego 2020 r. – Maria Lipiak

26 lutego 2020 r. – Jan Mencwel

12 marca 2020 r. - Maciej Zabierowski

26 marca 2020 r.

9 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r. - Rafał Flis

7 maja 2020 r.

21 maja 2020 r.

11 czerwca 2020 r.

18 czerwca 2020 r