Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Adres Biura Projektu

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

Adres do korespondencji
Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Kontakt dla Studentów w sprawie rekrutacji, zapisów i kursów:
rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

 

Kierownictwo Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ – Kierownik Projektu ZintegrUJ – KPRUJ 

e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

 

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ – KPRUJ ds. studiów doktoranckich

e-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl

 

mgr Anna Kostrubała-Brak – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl

 

Biuro Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ

Anna Kostrubała-Brak

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 692 086 087, 12 663 39 58, 795 545 717

 

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ

Zadanie 2: Wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętego planem studiów

Zadanie 4: Podnoszenie kompetencji studentów UJ w zakresie zawodowym i informatycznym

 

Angelika Batko

e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 43, 795 545 741

Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/e8f7d87c-3176-43e8-8551-9a7af7f91219

 

Katarzyna Matura

e-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 10, 883 841 215

Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006

 

dr hab n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ –  Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ. Kompleksowy program rozwoju UJ w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu

e-mail: joanna.bonior@uj.edu.pl
tel. 12 634 33 97 wew. 33, fax. 44

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ

Zadanie 2: Wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętego planem studiów - (tylko) j. polski i j. arabski

Zadanie 3: Włączenie wykładowców z zagranicy w realizację zajęć dydaktycznych na UJ

Zadanie 4: Podnoszenie kompetencji studentów UJ w zakresie językowym

Obsługa działań promocyjnych projektu

 

Paweł Kernik

tel. 532 400 548, 12 663 39 38
e-mail: pawel.kernik@uj.edu.pl

Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/b0aedf38-e757-4d0a-b83f-a665c02c2af9

 

Sylwia Skórkiewicz  (urlop do 31.12.2023 r.)

e-mail: sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl

Dyżury: dyżury wstrzymane do odwołania
Wszelkie sprawy, wiadomości związane z kursami językowymi, ekspertami zagranicznymi, egzaminami proszę kierować na adres email osoby, która przejęła obowiązki na czas nieobecności tj. do Pana Pawła Kernika - pawel.kernik@uj.edu.pl, tel. 12 663 - 39-38/39-37 lub 532 400 548.

 

 

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Zadanie 5: Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w j. angielskim

 

Koordynator:

dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ

 

Obsługa administracyjna doktorantów

Agata Majewska

e-mail: phdp@uj.edu.plagata.majewska@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 48, 795 545 719

 

 

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ (Zadanie 6 i 7)

Zadanie 6: Rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Zadanie 7: Rozwój kadr zarządzających i administracyjnych UJ

 

Magdalena Baranowska 

e-mail: magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 519 307 844, 12 663 39 62

 

 

Sekretariat i Kadry projektu

Koordynator programu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

 

Joanna Adamczyk

e-mail: joanna1.adamczyk@uj.edu.pl

tel.12 663 39 35, 532 401 262

 

 

Finanse biura projektu

Agnieszka Nowak
e-mail: agnieszka.a.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320

 

 

Koordynatorka obsługi rozliczeniowej i merytorycznej Projektu

Joanna Kozioł

e-mail: joanna1.koziol@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 56,  880 521 332

 

 

Ewaluacja projektu = PRE i POST testy - zadanie 2 i 4

Joanna Adamczyk

e-mail: joanna1.adamczyk@uj.edu.pl

tel.12 663 39 35, 532 401 262

 

Ewaluacja projektu

Daria Wójcik

e-mail: daria.wojcik@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 45, 795 545 744

Widok zawartości stron Widok zawartości stron