Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Straszewskiego 25/2
31-113 Kraków
ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/2
31-113 Kraków

Kontakt osobisty możliwy WYŁĄCZNIE po uprzednim umówieniu się z wybranym pracownikiem projektu na konkretny termin spotkania (poprzez system USR lub email).

Korespondencję proszę przesyłać na następujący adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Informacje kontaktowe

rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl
https://www.facebook.com/zintegruj/

Adres: ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

Formularz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt dla Studentów w sprawie rekrutacji, zapisów i kursów:

rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

 

Kierownictwo Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ – Kierownik Projektu ZintegrUJ – KPRUJ 

e-mail: maria.prochnicka@uj.edu.pl

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ – KPRUJ ds. studiów doktoranckich

e-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl

mgr Anna Kostrubała-Brak – Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ

e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl

 

Biuro Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ

 

 Anna Kostrubała-Brak – Główny Specjalista 
e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 692 086 087, 12 663 39 58, 795 545 717

 

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ (Zadanie 2 i 4 - KURSY dla Studentów)

 

Angelika Batko – Młodszy specjalista
Koordynatorka programu kształcenia nieobjętego planem studiów

Koordynatorka programu podnoszenia kompetencji studentów/ek UJ w zakresie zawodowym i informatycznym

e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 43, 795 545 741

 

Katarzyna Matura – Samodzielny referent administracyjny

Koordynatorka programu kształcenia nieobjętego planem studiów

Koordynatorka programu podnoszenia kompetencji studentów/ek UJ w zakresie zawodowym i informatycznym

e-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 10, 883 841 215

Termin dyżurów: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006 

 

 

dr hab n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ –  Kierownik Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu ZintegrUJ. Kompleksowy program rozwoju UJ w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
e-mail: joanna.bonior@uj.edu.pl
tel. 12 634 33 97 wew. 33, fax. 44

 

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ (Zadanie 4 – KURSY JĘZYKOWE)

Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych (Zadanie 3)

 

Sylwia Skórkiewicz 

Koordynatorka programu włączenia wykładowców z zagranicy w realizację zadań dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynatorka kursów językowych
Obsługa Działań Promocyjnych

e-mail: sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 37
terminy dyżurów/wizyt: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/541904a6-9f6c-4899-b2d9-a1b0d4cd9288

 

Paweł Kernik  - praktyka absolwencka

tel. 12 663 39 38
e-mail: pawel.kernik@uj.edu.pl

 

Sekretariat i Kadry projektu

 

Joanna Adamczyk - Specjalista

Obsługa kadrowa 

Koordynatorka programu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

e-mail: joanna1.adamczyk@uj.edu.pl

tel.12 663 39 35, 532 401 262

 

Finanse biura projektu

 

Agnieszka Nowak – Specjalista
Obsługa finansowa
e-mail: agnieszka.a.nowak@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320

 

Joanna Kozioł - Specjalista 

Koordynatorka obsługi rozliczeniowej i merytorycznej Projektu
e-mail: joanna1.koziol@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 56,  880 521 332

 

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ (Zadanie 6 i 7)

 

Magdalena Baranowska – Specjalista 
Koordynatorka programu rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ oraz programu rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych UJ
e-mail: magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 519 307 844, 12 663 39 62

 

 

Ewaluacja projektu (PRE i POST testy)

 

Filip Oszczyk-  ewaluator

e-mail: filip.oszczyk@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 45, 795 545 744

 

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

 

Koordynator:

dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ

 

Obsługa administracyjna doktorantów –

Agata Majewska -
e-mail phdp@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 48, 795 545 719

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron