Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efektywny student - efektywny nauczyciel: mnemotechniki, kreatywność, aktywne notowanie

Efektywny student - efektywny nauczyciel: mnemotechniki, kreatywność, aktywne notowanie

kod kursu:

cel szkolenia: Zajęcia mają na celu - w wymiarze teoretycznym - poznanie najważniejszych zasad funkcjonowania pamięci, procesów uwagowych, spostrzegania, myślenia oraz kreatywności, a następnie wykorzystanie tej wiedzy do poprawy podstawowych funkcji poznawczych. Usprawnienie procesów poznawczych wspomagających uczenie się (spostrzeganie, uwaga, pamięć, kreatywność, myślenie) pozwoli przejść następnie do wypracowywania ćwiczeń pozwalających na usprawnienie tych procesów u uczniów. Poznanie mnemotechnik, notatek nielinearnych, zasad aktywnego słuchania oraz zasad twórczego myślenia pozwoli wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w rzeczywistości szkolnej.

liczba godzin dydaktycznych kursu: 30

liczba punktów ECTS: 3

liczba studentów: 20

liczba edycji (semestr letni/semestr zimowy): 1/ semestr letni

imię i nazwisko prowadzącego zajęcia : Anita Całek

Harmonogram na semestr letni 2021/2022

marzec:

24.03, 31.03,

kwiecień:

07.04, 21.04, 28.04,

maj:

05.05, 12.05, 19.05, 26.05,

czerwiec:

02.06, 09.06.

w godzinach 18:15 – 20:30

forma kursu: stacjonarna

Miejsce: Wydział Polonistyki, ul. Gołębia 20, sala nr 18

W PRZYGOTOWYWANIU