Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin z języka niemieckiego B2

Egzamin z języka niemieckiego B2

Dzień dobry, informujemy, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego odbędzie się 26.06.2021 r. Egzamin ustny: 9.00-12.00 (dokładny czas poszczególnych egzaminów ustalimy po rejestracji kandydatów) Egzamin pisemny: 13.00-14.05 – część LESEN (65 min.) 14.05-14.20 – przerwa (15 min.) 14.20-15.00 – część HÖREN (ok 40 min.) 15.00-15.15 – przerwa (15 min.) 15.15-16.30 – część SCHREIBEN (75 min.) Forma: stacjonarnie Miejsce: egzamin odbędzie się w salach I LO przy Placu na Groblach.

Dzień dobry,

 

informujemy, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego odbędzie się 26.06.2021 r.

 

Egzamin ustny:

9.00-12.00 (dokładny czas poszczególnych egzaminów ustalimy po rejestracji kandydatów)

 

Egzamin pisemny:  

13.00-14.05 – część LESEN (65 min.)

14.05-14.20 – przerwa (15 min.)

14.20-15.00 – część HÖREN (ok 40 min.)

15.00-15.15 – przerwa (15 min.)

15.15-16.30 – część SCHREIBEN (75 min.)

 

Forma: stacjonarnie

 

Miejsce: egzamin odbędzie się w salach I LO przy Placu na Groblach.

 

Regulamin: Pruefungsordnung.pdf (goethe.de) oraz dalsze informację: Dalsze informacje - Goethe-Institut Polen
§ 9 Obowiązek sprawdzenia tożsamości

Ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osób biorących udział w egzaminie. Legitymują się one przed rozpoczęciem egzaminu oraz w razie konieczności także w dowolnym momencie podczas trwania egzaminu, okazując oficjalny dokument z fotografią. Ośrodek Egzaminacyjny ma prawo decydować o rodzaju dokumentu ze zdjęciem oraz przeprowadzić inne czynności w celu wyjaśnienia tożsamości. O rodzaju dokumentów akceptowanych w celu potwierdzenia tożsamości oraz o innych czynnościach, które mogą zostać w tym celu przeprowadzone, uczestnicy informowani są razem z decyzją o uczestnictwie (§§ 3, 4)."

 

 

Egzamin tak, jak i kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ; Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z dokumentacją projektową każdy Uczestnik formy wsparcia jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. W sytuacji, gdy po dokonaniu rejestracji na egzamin Uczestnik formy wsparcia powinien niezwłocznie poinformować Beneficjenta Projektu o braku możliwości przystąpienia do egzaminu wraz ze zwolnieniem lekarskim, poświadczającym niemożność udziału w egzaminie.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Skórkiewicz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron