Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja semestr letni 2020/2021 na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ

Rekrutacja semestr letni 2020/2021 na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu ZintegrUJ - Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w systemie USOSweb od dnia 17/02/2021 godz. 10:00 rozpoczęła się rekrutacja na kursy i szkolenia dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja w USOS trwa do 28 lutego 2021 r.

Rekrutacja semestr letni 2020/2021 na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu ZintegrUJ - Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w systemie USOSweb od dnia 17/02/2021 godz. 10:00 rozpoczęła się rekrutacja na kursy i szkolenia dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja w USOS trwa do 28 lutego 2021 r. 15 marca br.

 

[Kursy, na które trwa rekrutacja]

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracjeZetonowe#/registrations

 

[Informacje na temat rekrutacji]

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji

 

[Informacje o kursach i szkoleniach]

- Kursy z zadania 2 - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

- Kursy z zadania 4 - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

Harmonogramy na kursy oraz forma prowadzenia zajęć będzie podana do informacji wraz z rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 na stronie ZintegrUJ oraz w USOSweb. 

 

[Lista kursów]
 

I Program wsparcia rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze nauk przyr. - ścisłych

 • Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych w zakresie prawidłowego zarządzania chemikaliami oraz gospodarki odpadami
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi drona UAVO VLOS do 5 kg
   

II Program wsparcia rozwoju komp. zaw. w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej
 • Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
 • Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support)
 • Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support)
   

III Program wsparcia kompetencji językowych

 • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców A2
 • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców B1
 • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców B2
 • Kurs języka polskiego dla cudzoziemców C1
   

IV Program wsparcia rozwoju kompetencji zawodowych i inf.w obszarze nauk społ. hum.

 • Zarządzanie projektami muzycznymi
 • Kurs Agile Scrum Foundation
 • Kurs Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej
 • Adobe Illustrator w pracy humanisty - warsztat
 • Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne
 • Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku
 • Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat
 • Event management w instytucjach kultury
 • Zarządzanie projektami w Kulturze
 • Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych
 • Systemy informacji geograficznej - podejście praktyczne
 • Zadania psychologa-praktyka
 • Dziennikarstwo i profilaktyka traumy
 • Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka
 • Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu
 • Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie projektami w instytucjach kultury
 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość
 • Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii
 • Analiza danych w Stata
 • Język R wsparciem warsztatu badacza
 • Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach
 • Projektowanie gier: zasady i scenariusze
 • Warsztaty redakcji i publikacji tekstu
 • Promocja i marketing na rynku książki
 • Korespondecja biznesowa w języku angielskim
   

V Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 • Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
 • Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia

 

VI Obszar nauk przyrodniczo - ścisłych

 • Turystyka wiedza a praktyka
 • Badania kliniczne - zastosowania w praktyce
 • Zaawansowane programowanie funkcyjne

 

[Dokumentacja]

 

Zgłaszając się do rejestracji uczestnik/uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:

oraz zobowiązuje się do uzupełnienia i złożenia w Biurze Projektu ZintegrUJ do 2 dni od dokonania elektronicznej rejestracji w systemie USOS:

a. Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do regulaminu
b. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1a do regulaminu

 

Zapraszamy na naszego Facebooka (https://www.facebook.com/zintegruj) - zamieszczamy tam informacje o trwających rekrutacjach oraz o wolnych miejscach na kursy.​

 

 

OPISY KURSÓW:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

REKRUTACJA:

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kto-moze-zapisac-sie-na-kurs-

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/problem-w-rejestracji-na-kurs-w-usos

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/dokumentacja

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/obecnosci-na-kursie

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/podpiecie-kursu

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/zaliczenie-kursu

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rezygnacja-z-kursu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj