Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka

Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka

Projekt ZintegrUJ ogłasza I nabór na bezpłatny kursy "Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka".

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć laboratoryjnych.

Adresowany jest do studentek i studentów studiów 2 stopnia Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (kierunki dedykowane wskazane w rejestracji) oraz Wydziału Chemii (kierunek Chemia).

Rejestracja przez system USOSweb: 28.11 - 12.12.2018

Opis kursu

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną związany z szybkim rozwojem naszej cywilizacji oraz większa świadomość na temat zamian klimatu wywołanych emisją gazów cieplarnianych jest motorem napędowym poszukiwań nowych czystych źródeł energii. Jednym z kierunków jest próba wykorzystania energii jaka dociera do naszej planety ze Słońca. Chociaż baterie słoneczne znane są od dawna jednak stopień ich wykorzystania jest wciąż niewielki. Wiąże się to między innymi z dużymi kosztami produkcji powszechnie znanych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, tak zwanych ogniw I generacji. Alternatywą mogą być tutaj ogniwa cienkowarstwowe tak zwane ogniwa III generacji. Są to najczęściej urządzenia hybrydowe o strukturze cienkowarstwowej łączące materiały organiczne i nieorganiczne.


Celem kursu „Fotowoltaika III generacji – teoria i praktyka” jest zapoznanie studentów z technologią ogniw fotowoltaicznych III generacji zarówno od stronny teoretycznej jak również praktycznej. W ramach zajęć każdy z uczestników poza udziałem w wykładach będzie miał okazję samodzielnie wytworzyć i scharakteryzować ogniwo III generacji. Zaproszenie do udziału w prowadzeniu zajęć przez osoby pracujące w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem tej technologii pozwoli uczestnikom kursu na zapoznanie się również z aspektami prawnymi i ekonomicznymi wprowadzania innowacyjnych technologii w dziedzinie czystej energii. Najlepsi uczestnicy kursu będą mieli okazję również odbyć praktyki wakacyjne w działach R&D firm zajmujących się fotowoltaiką III generacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj