Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Zarządzanie zmianą jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi

Cel: umiejętności planowania zmian, nauka umiejętności zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmian, um. rozpoznawania i radzenia sobie z oporem, wdrażanie zmiany w pracy i życiu.


Zakres:

  • Wprowadzenie do zarządzania projektem w obliczu zmian
  • Pojęcie  zmiany  organizacyjnej, 
  • Na  czym  polega  rozwój  organizacji, 
  • Model  wprowadzania  zmian  w przedsiębiorstwie,
  • Podstawy zarządzania ryzykiem
  • Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie,
  • Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian,
  • Skuteczne przeprowadzenie przez lidera procesu zmiany, związywanie problemów podczas wdrażanej zmiany,
  • Wdrażanie zmiany we własnym życiu