Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie projektami

Cel: Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść zarządzania projektami
 

Zakres:

  • Typy i rodzaje projektów w organizacjach,
  • Zarządzanie ryzykiem, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie,
  • Zarządzanie zespołem projektowym,
  • Nadzór projektu,
  • Zarządzanie przepływem zadań,
  • Nadzór nad realizacją umowy projektowej