Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zarządzanie finansami

Cel: nabycie umiejętności w zakresie: instrumentów zarządzania finansami, wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
 

Zakres:

  • Istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy,
  • Analiza działalności przedsiębiorstwa  na  podstawie  sprawozdania  finansowego, 
  • Analiza  działalności  przedsiębiorstwa  na podstawie sprawozdania finansowego,
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Analiza finansowa,
  • Analiza kosztów,
  • Wartość pieniądza w czasie , ćwiczenia