Wyszukiwanie publikacji z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu z użyciem katalogów i baz oraz tworzenie bibliografii z użyciem programu Mendeley

Cel kursu: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji studentów i ich zaznajomienie z rozwiązaniami służącymi wyszukiwaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do literatury naukowej w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu.

Zakres kursu: Uczestnicy kursu nauczą się wyszukiwania publikacji z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu w katalogach bibliotecznych; wyszukiwania publikacji z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu w bazach. Zapoznają się ze strategią wyszukiwania i zaczerpną wiedzę w obsłudze programu Mendeley i tworzenia bibliografii.

Liczba h: 3 h dydaktyczne

Liczba edycji: 2 edycje,

Liczba osób w ramach jednej edycji: 15 os.,

Łączna liczba osób: 30 os. 

 

Harmonogram semestr zimowy:

14.12.2022, godz. 16:30 – 19:30

Forma kursu: zdalna