Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce – poziom zaawansowany  

5 godzin dydaktycznych

[CEL]

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w realizacji modelu zdalnego nauczania w szczególnych warunkach ogólnoświatowej pandemii oraz podniesienie kompetencji technologicznych kadry dydaktycznej

[KRÓTKI OPIS]

Szkolenie obejmuje zaawansowane funkcjonalności platformy MS Teams, wykorzystywane w zdalnym nauczaniu, w tym:

  • Współpraca w Notesie zajęć,
  • Tworzenie zadań i testów oraz ich ocena,
  • Monitorowanie aktywności studenta w zespole,
  • Prowadzenie zajęć on-line

[EFEKT]

Nabycie kompetencji w wykorzystaniu zaawansowanych funkcjonalności platformy MS Teams w realizacji synchronicznej i asynchronicznej dydaktyki zdalnej, w szczególności uzyskanie umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć on-line, współpracy ze studentami z wykorzystaniem notesu elektronicznego OneNote (Notes zajęć), weryfikacji wiedzy w oparciu o formularze elektroniczne MS Forms oraz monitorowania aktywności studentów w modelu zdalnego nauczania.

Teams - moduł zaawansowany

Informacje wstępne (istotne z punktu widzenia szkolenia online)

Pasek spotkania - ukrywanie/wyświetlanie

Przełączanie między ekranem spotkania online a innymi funkcjonalnościami Teams

Miniatura okna

ALT-TAB

Tryb pełnoekranowy (Esc)

Dołączanie do spotkania

 

Zespół

Tworzenie

Typ Zajęcia

Struktura i uprawnienia

Zarządzanie zespołem - ustawienia uprawnień

Zarządzanie tagami - przykład użycia we wpisach

Analiza - aktywność członków zespołu

Education Insights (Szczegółowe Informacje)

Współdzielenie informacji

Wpisy

Ustawienia wpisu

ogłoszenie

moderowanie

publikowanie na wielu kanałach

Wzmiankowanie

Quiz

Pliki

Materiały z zajęć

Koedycja

Publikowanie bez pobierania

Kopiowanie plików z OneDrive do zespołu

 

Onenote (Notes zajęć)

Zadania i ocenianie

Zlecanie zadań

Ocenianie zadań

Wykorzystanie OneNote do realizacji zadań

Inne funkcjonalności

Forms (jako karta, jako ogłoszenie)

Dodawanie kart (YouTube, Stream, inne aplikacje)

Usuwanie zespołu i archiwizacja

 

Spotkania online

Planowanie spotkań w kalendarzu dla dowolnych uczestników

Zapraszanie osób spoza UJ

Asystent planowania

Planowanie spotkań w kalendarzu dla zespołu

Rodzaje spotkań online w zespole: Ad-hoc / Planowane

Planowane spotkanie członków zespołu

Przed:

Harmonogramowanie i powiadamianie, modyfikacja wpisu

Ograniczenie aktywności podczas spotkań

Role w spotkaniu

Przygotowanie materiałów: pliki, notatki, whiteboard

W trakcie:

Prezentowanie

Udostępnianie ekranu

Prezentacja z oknem prezentera z PowerPointa

Nagrywanie - zarządzanie nagraniami

Audio systemowe

Czat

Notatki

Wyciszanie/wyciszanie bezwzględne

W centrum uwagi

Tryb razem, duża galeria

Przywoływanie użytkowników, usuwanie użytkowników

Lista obecności

Breakout Rooms - do realizacji, kiedy funkcjonalność będzie już dostępna (prawdopodobnie listopad)

Użycie wielu urządzeń w czasie spotkania

 

Po:

Notatki

Nagranie

 

Sposoby dołączania do spotkania (kalendarz/link)

 

(dodatkowo) Stream:

Tworzenie filmów

Wzbogacanie filmów o testy