Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Writing in the Sciences C1

Writing in the Sciences C1

Kod kursu: zin.kst-5.25

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka angielskiebo B2+/C1

Cel:
Kurs ma na celu podniesienie umiejętności studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach ścisłych w zakresie pisania tekstów o charakterze naukowym, z uwzględnieniem streszczeń.
 
Zakres:
Program kursu obejmuje
- analizę różnic między pisaniem w domenie akademickiej i w nie-akademickiej
- analizę cech różnych gatunków tekstów naukowych na poziomie makro, obejmującym całe teksty i ich funkcjonalnie wyodrębnione fragmenty
- analizę tekstów na poziomie mikro (w tym elementów wpływających na spójność tekstów na poziomie paragrafów i zdań)
- rozwinięcie umiejętności analizowania języka akademickiego i naukowego z wykorzystaniem tekstów autentycznych i narzędzi takich jak korpusy językowe, w tym słownictwa i struktur gramatycznych charakterystycznych dla języka ogólno-akademickiego i dla wybranych dziedzin z zakresu nauk ścisłych
- wzbogacenie środków językowych charakterystycznych dla języka ogólno-akademickiego i dla wybranych dziedzin z zakresu nauk ścisłych
- rozwinięcie umiejętności cytowania źródeł i wyrażania własnego stanowiska przez autora tekstu, w tym umiejętności streszczania i parafrazowania
- rozwinięcie umiejętności pisania krótkich tekstów, wykorzystujących wybrane funkcje retoryczne (np. definiowanie, klasyfikowanie, porównywanie, opis relacji przyczyna-skutek)


Liczba godzin: 60 godzin dydaktycznych (kurs semestralny - Letni)

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: Monika Sobejko

Rok akademicki 2021/2022

KURS WYCOFANY Z OFERTY

W przygotowywaniu

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android