Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego – podejście praktyczne

Cel kursu: Warsztat przygotowuje studentów do samodzielnego wykonywania dokumentacji fotograficznej zabytków ruchomych in situ i w studiu oraz zabytków nieruchomych in situ i innych obiektów kultury materialnej (dzieł sztuki, zabytków kultury ludowej, zabytków archeologicznych). Wiedza i umiejętności praktyczne tego rodzaju pozostają niezbędne w pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, w Urzędach Konserwatorskich, wydawnictwach, firmach konserwatorskich oraz branży acheologicznej, muzealnej i innych. 

Zakres kursu:

Fotografia architektury
Fotografia rzeźby
Fotografia malarstwa
Fotografia obiektów rękodzielniczych, rzemiosła artystycznego i zabytków architektonicznych
Podstawy obsługi aparatów lustrzankowych
Wady optyczne i ich korekta
Makrofotografia
Zarządzanie oświetleniem
Zarządzanie barwą
Fotografia studyjna, w tym
Praca ze stołem bezcieniowym

Przynajmniej 75% czasu będą zajmowały aktywizujące i praktyczne metody dydaktyczne, w tym zajęcia terenowe.

Miejsce kursu: - 

Termin kursu:  -

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Harmonogram zostanie podany niebawem. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z Pani/a zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć 

Rok akademicki 2020/2021: 

Z przykrością musimy poinformować, że kurs w roku akademickim 2020/21 nie będzie realizowany. 
Studenci, którzy są już zapisani w systemie USOSweb zostaną automatycznie wypisani z kursu.