Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 4
Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych
V Program wsparcia kompetencji językowych

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

    nauk społeczno-humanistycznych,
    nauk przyrodniczo-ścisłych,
    nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
    wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

V Program wsparcia kompetencji językowych

13 - RÓŻNYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH

15 -GRUP JĘZYKOWYCH

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w czasie rzeczywistym

JĘZYK ANGIELSKI 

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
 • 2 grupy
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/23
 • zakończony certyfikowanym egzaminem BEC Vantage poziom B2

Kurs przygotowujący do egzaminu C1 Business Higher, pomagającego uzyskać praktyczne umiejętności językowe potrzebne do pracy na wyższym szczeblu w międzynarodowym biznesie

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
 • 2 grupy
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem BEC Higher poziom C1

Writing in the Sciences B2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1+/B2
 • 1 grupa
 • 30 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/23
 • zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

JĘZYK FRANCUSKI 

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A2 organizowanym przez Instytut Francji

JĘZYK HISZPAŃSKI 

Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Espanol del Turismo (B2)

Kurs języka hiszpańskiego poziom A1

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE -
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem 
 •  
 • JĘZYK NIEMIECKI 

Kurs języka niemieckiego A1 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami A2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 

JĘZYK WŁOSKI 

Kurs języka włoskiego poziom A1 z elementami języka biznesowego

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. -
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ/certyfikatem zewnętrznym

JĘZYK POLSKI

Kurs języka polskiego dla cudzodziemców na poziomie A2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 30 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/2023
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ/certyfikatem zewnętrznym

Kurs języka polskiego dla cudzodziemców na poziomie B1

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A2
 • 1 grupa
 • 30 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/2023
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ/certyfikatem zewnętrznym
 •  
 • Kurs języka polskiego dla cudzodziemców na poziomie B2
 •  
 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
 • 1 grupa
 • 30 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/2023
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ/certyfikatem zewnętrznym

JĘZYK ARABSKI

Język arabski w biznesie

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B
 • 1 grupa
 • 30 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2022/2023
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

Więcej o kursach: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

Informacje rekrutacyjne: http://www.zinte/gruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji

Rekrutacja: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

V Program wsparcia kompetencji językowych

20- RÓŻNYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH

27 -GRUP JĘZYKOWYCH

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w czasie rzeczywistym

JĘZYK ANGIELSKI 

ANULOWANO Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Foundation

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
 • 1 grupa
 • 80 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie Foundation

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Higher

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+
 • 4 grupy ANULOWANO GR. 2
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie Higher

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
 • 3 grupy
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
 • zakończony certyfikowanym egzaminem

Kurs przygotowujący do egzaminu C1 Business Higher, pomagającego uzyskać praktyczne umiejętności językowe potrzebne do pracy na wyższym szczeblu w międzynarodowym biznesie

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem

Writing in the Sciences C1

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
 • 1 grupa
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr letni 2021/22
 • zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

Kurs języka angielskiego przygotowujący do testu zewnętrznego IELTS Academic (International English Language Testing System)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
 • 1 grupa
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem
   

JĘZYK FRANCUSKI 

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 2 grupy, ANULOWANO GR. 1
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A1 Delf Pro

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A2

JĘZYK HISZPAŃSKI 

ANULOWANO Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
 • 1 grupa
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Espanol del Turismo (B2)

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)

ANULOWANO Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

   
 • JĘZYK NIEMIECKI 

Kurs języka niemieckiego A1 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami A2

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem

Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN.B1
 • 1 grupa
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - GOETHE-ZERTIFIKAT B2
   

JĘZYK WŁOSKI 

Kurs języka włoskiego poziom A1/A2 z elementami języka biznesowego

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

JĘZYK JAPOŃSKI 

Kurs języka japońskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego

 • 1 grupa
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

 

JĘZYK ROSYJSKI 

ANULOWANO Kurs języka rosyjskiego A1/A2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii biznesowo-informatyczno-prawnej

 • 1 grupa
 • 120 godzin dydaktycznych
 • kurs roczny
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

 

JĘZYK CHIŃSKI 

Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

 • 1 grupa
 • 60 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
   

JĘZYK PORTUGALSKI 

Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

 • 1 grupa
 • 90 godzin dydaktycznych
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
   

Więcej o kursach: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

Informacje rekrutacyjne: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji

Rekrutacja: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

 
pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w zadaniu 4 pn. "Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych" ) -ARCHWIALNE
 
REGULAMIN rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 pn. „Moduł podnoszenia kompetencji - Program wsparcia studentów/ek UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych, informatycznych (obowiązujący od dnia 01.08.2021) ) -ARCHWIALNE
 
REGULAMIN rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 pn. „Moduł podnoszenia kompetencji - Program wsparcia studentów/ek UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych, informatycznych (obowiązujący od dnia 20.09.2021) -ARCHWIALNE
 
REGULAMIN rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 pn. „Moduł podnoszenia kompetencji - Program wsparcia studentów/ek UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych, informatycznych (obowiązujący od dnia 01.09.2022) - AKTUALNE

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/ oraz na Facebooku.
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rekrutacja

Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce:
więcej o

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron