Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka

Jednostka realizująca moduł: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej

Moduł będzie prowadzony w języku polskim/angielskim

Liczba godzin modułu: 55 godzin, w tym 35 godz. kontaktowych i 20 godz. praca własna studenta

Liczba ECTS: 3

 

Opis modułu: W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę nt. współcześnie

wykorzystywanych metod badania funkcjonowania mózgu - ze szczególnym uwzględnieniem technik

funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz elektroencefalografii. Oprócz wiedzy

teoretycznej dotyczącej fizjologii procesów mózgowych, podstaw fizycznych zaimplementowanych metod

oraz warunków, które muszą być spełnione, aby móc prowadzić badania w danej domenie, uczestnicy

zdobędą wachlarz umiejętności praktycznych pozwalających na wykorzystanie wyżej wspomnianych metod

w szeroko rozumianych badaniach z dziedziny neuronauki.

 

Rok akademicki: 2021/22

 

Harmonogram w załączniku.

 

Rok akademicki: 2020/21

Z przykrością musimy poinformować, że kurs w roku akademickim 2020/21 nie będzie realizowany. 
Studenci, którzy są już zapisani w systemie USOSweb zostaną automatycznie wypisani z kursu.