Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie certyfikowane - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Cel: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Tematyka szkolenia: postępowanie z osobą nieprzytomną, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED, postępowanie z chorymi: po omdleniach, po oparzeniach, po zadławieniach, po urazach, w przypadku krwotoków w przypadku złamań, w przypadku zatruć, w przypadku udaru cieplnego.

Czas trwania jednego szkolenia: 8 godzin

 

ROK AKADEMICKI 2022/23

Grupa 1 - 09.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 2 - 13.05.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 3 - 14.05.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 4 - 02.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 5 - 03.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 6 - 04.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 7 - 10.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Grupa 8 - 11.06.2023 r. godz. 08:30-15:30

Miejsce szkolenia (dla wszystkich grup)

Ośrodek Hotelowy Optima,

ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

 

ROK AKADEMICKI 2021/22

Semestr zimowy: 

Grupa 1: 24.02.2022 r., godz. 9:00-16:00

Semestr letni:

Grupa 1: 05.03.2022 r., godz. 9:00-16:00

Grupa 2: 12.03.2022 r., godz. 9:00-16:00

Grupa 3: 23.04.2022 r., godz. 9:00-16:00

Grupa 4: 26.02.2022 r., godz. 9:00-16:00

 

Miejsce szkolenia: Siedziba PRC, ul. Radziwiłłowska 4 w Krakowie

 

Forma kursu: stacjonarnie

 

ROK AKADEMICKI 2020/21

szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-16:00.

Miejsce szkolenia:

Kraków, ul. Radziłowska 4

Siedziba Polskiej Rady Restytucji

Termin kursu:

Grupa 1 – 28 maja 2021

Grupa 2 – 14 czerwca 2021