Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R - szkolenie certyfikowane

Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień IOR typu R tj. nadzorowanie działalności w zakresie

stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

 

Tematyka szkolenia:

Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej, promieniowanie rentgenowskie,detekcja

promieniowania jonizującego,budowa i działanie aparatu rentgenowskiego, pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej, narażenie populacji na promieniowanie jonizujące, działanie promieniowania jonizującego na materię żywą, działanie promieniowania na organizm człowieka, zasady ochrony radiologicznej pracowników, kontrola środowiska pracy, kontrola dawek indywidualnych, metody obliczania dawek i wymaganych grubości osłon, medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich, ekspozycja medyczna i narażenie pacjentów, warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich

rodzajów ekspozycji medycznej, wymagania dla pracowni rentgenowskiej, wymagania dla aparatu rentgenowskiego, testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej, system zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, organizacja ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i sprawowanie nadzoru, dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego, Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) i akty wykonawcze.

 

Rok akademicki 2020/2021:

Termin kursu: 

28.09, godz. 08:00 – 16:15
29.09, godz. 08:00 – 15:30
30.09, godz. 08:00 – 16:15

 

 

Miejsce szkolenia: w Auli, która znajduje się w budynku Głównym - budynek nr 0 na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ul.Radzikowskiego 152, Kraków.