Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Cel: Zwiększenie tempa realizacji procesu rekrutacji, Skuteczne zarządzanie czasem w projekcie, poprawa komunikacji z biznesem, Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy danych, Zwiększenie świadomości szerszego , wykorzystywania Social Media w procesie rekrutacji i wspierania Employer Brand

Zakres:

  • Efektywny proces rekrutacji,
  • Przygotowanie do procesu narzędzia wspierające proces,
  • Źródła pozyskiwania kandydatów,
  • Ocena i wybór kandydata,
  • Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym,
  • Utrata kandydatów w procesie