Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia z zakresu przywództwa akademickiego - Higher Education Academy


Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie przywództwa i zarządzania dla kadr UJ, w szczególności dziekanów czy dyrektorów. Nie wszystkie osoby pełniące na UJ funkcje kierownicze posiadają w pełni rozwinięte kompetencje do sprawnego zarządzania lub są one niewystarczające. Planowe szkolenie będzie koncentrować się na kierowaniu jednostkami w kontekście uniwersyteckim a nie programie menadżerskim jako takim. Uczestnicy kursu zdobędą adekwatną wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne w pracy osób zarządzających - szczególnie w kontekście wprowadzania zmian w zarządzanych jednostkach - mając w ten sposób szanse na uzyskanie pozycji lidera Uczelni.

Zakres: Realizacja szkolenia zaplanowana jest w 6 modułach:

  1. Rozwijanie przywództwa (oprac. i wdrożenie praktyki przywództwa w sytuacjach akademickich, wpływ na innych),
  2. Jak to zrobić inaczej? (identyfikacja wyznawań, problemów oraz możliwych rozwiązań w kontekście przywództwa, możliwości wspierania zmian),
  3. Angażowanie studentów (oprac. uzasadnienia i planu działania na rzecz angażowania studentów),
  4. Uzasadnienie zmian (jak wygląda zmiana, osoby wspierające zmianę, formułowanie wizji i planu działania w zakresie zmian),
  5. Nagroda i uznanie (plany działań związane z karierą),
  6. Budowanie wiarygodności i zaufania (jak być wiarygodnym liderem w budowaniu nowych strategii, znaczenie marketingu naukowego w otoczeniu gospodarczym)


Przy realizacji wszystkich modułów położony zostanie nacisk na współpracę, kształtowanie postawy pozytywnego podejścia do wyzwań, możliwości praktycznego zastosowania zmian w szkolnictwie wyższym, ustanowienie modelu rozwoju zawodowego, znaczenie pracy twórczej, koncentrację na wynikach.