Przejdź do głównej treści

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

 1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
 2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informatycznych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informatycznych),
 3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
 4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Szkolenia z zakresu dydaktyki ze studentem zagranicznym

 

[HARMONOGRAM]

Szkolenie składa się z 2 spotkań po 8 godzin dydaktycznych. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej.

M1: Nic nie jest oczywiste! O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie społeczne, sposoby przetwarzania informacji i proces uczenia się (3 godz. dydaktyczne)

Prowadząca: dr Adriana Prizel-Kania

Terminy: Piątek – 22.01.2021 r. (9:00-11:15)

 

Biorąc udział w tej części:

 • ​dowiesz się, czym jest ślepota kulturowa i jak wyjść poza ramy etnocentryzmu,
 • poznasz sposoby wykorzystania incydentów krytycznych do budowania kompetencji międzykulturowej,
 • dowiesz się, w jakim stopniu kultura determinuje postrzeganie odmiennej i nieznanej rzeczywistości,
 • odkryjesz, jak czynniki kulturowe wpływają na rozwój jednostki i społeczeństwa oraz na to jak zdobywamy i przetwarzamy informacje.

 

M2: Kompetencje międzykulturowe w relacjach z Indiami i Pakistanem (5 godz. dydaktycznych)

Prowadząca: dr Kamila Junik-Łuniewska

Terminy: Piątek – 22.01.2021 r. (12:00-15:45/16:00 z 15 minut przerwy)

 

Biorąc udział w tej części:

 • pogłębisz swoją wiedzę na temat kultury Indii i Pakistanu,
 • nauczysz się praktycznych sposobów usuwania barier w kontakcie z kulturą obu tych krajów,
 • podniesiesz poziom uwrażliwienia na odmienność kulturową,
 • poznasz sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej we współczesnych społeczeństwach Indii i Pakistanu,
 • nauczysz się odczytywać komunikaty i kody kulturowe,
 • poznasz style uczenia się i sposoby przyswajania wiedzy w tradycjach Indii i Pakistanu.

 

M3: Kompetencje międzykulturowe w relacjach z Japonią (5 godz. dydaktycznych)

Prowadząca: dr Ewa Kamińska

Terminy: Piątek– 29.01.2021 r. (9:00:12:45/13:00 z 15 minut przerwy)

 

Biorąc udział w tej części:

 • pogłębisz swoją wiedzę na temat kultury Japonii,
 • nauczysz się praktycznych sposobów usuwania barier w kontakcie z kulturą Japonii,
 • podniesiesz poziom uwrażliwienia na odmienność kulturową i gotowość jej akceptacji,
 • rozwiniesz umiejętności nawiązywania kontaktów w kontekście akademickim,
 • nauczysz się metod umożliwiających aktywną komunikację,
 • poznasz sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej we współczesnym społeczeństwie japońskim,
 • zapoznasz się z etykietą japońską.

 

M4: Gdy Zachód spotyka się ze Wschodem (3 godz. dydaktyczne)

Prowadząca: dr Adriana Prizel-Kania

Terminy: Piątek– 29.01.2021 r. (13:45 - 16:00)

 

Biorąc udział w tej części:

 • poznasz podstawy filozoficzne, leżące u podstaw zachowań, sposobu działania przedstawicieli społeczeństw Azji Wschodniej (na przykładzie Chin),
 • dowiesz się, w jaki sposób język determinuje sposoby poznawania i interpretowania rzeczywistości,
 • poznasz normy, style uczenia się i sposoby przyswajania wiedzy uznawane w kulturze Zachodu z perspektywy społeczeństw Azji Wschodniej,
 • sprawdzisz, czy Twój sposób nauczania odpowiada studentom pochodzącym z innych kręgów kulturowych. (część warsztatowa)

 

[WYMAGANIA]

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera wyposażonego w głośnik i mikrofon. W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają Państwo link do szkolenia.

[REKRUTACJA]

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu.

[ZAŚWIADCZENIA]

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaświadczenie. Zaświadczenie będą wydawane w  Biurze Projektu, gdy sytuacja epidemiologiczna będzie bezpieczna. W przypadku konieczności wcześniejszego odbioru, zaświadczenia będą wydawane po wcześniejszym umówieniu się.

Link do regulaminu: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/26.02.2020_Regulamin_zad.6_rekrutacja.pdf/28738d04-a492-427a-9f18-8f468c9489f6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.