Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane 

Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane 

Kod kursu:

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników kursu z praktycznymi aspektami obsługi najpopularniejszych systemów informacji prawnej tj. Lexa i Legalisa. Zakres kursu obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W trakcie zajęć uczestnicy przećwiczą na prawdziwych przypadkach obsługę programów, wyszukiwanie aktów prawnych, śledzenie nowelizacji, pracę z orzeczeniami i publikacjami doktryny. Ponadto uczestnicy poznają dobre praktyki w pracy ze wskazanymi programami. Dopełnieniem szkolenia będą materiały dodatkowe w postaci quizów oraz zadań do pracy własnej.

liczba godzin dydaktycznych kursu: 16 ( 8h praca własna + 8h kontaktowych)

liczba edycji (semestr letni/semestr zimowy):5
liczba studentów w ramach jednej edycji: 25

Semestr zimowy:

godz. 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Grupa 1: 28.01.2022

Grupa 2: 25.02.2022

 

Semestr letni:

godz. 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Grupa 1 - Tydzień Jakości Kształcenia: 25.03.2022

Grupa 2: 29.04.2022  13.05.2022 10.06.2022

Grupa 3: 27.05.2022  03.06.2022

I. Przeprowadzenie pre-testu i omówienie wyników 

II. Legalis 

 1. Ogólne przedstawienie interfejsu 

 1. Omówienie poszczególnych elementów menu 

 1. Aktualności 

 1. Akty prawne 

 1. Orzeczenia 

 1. Interpretacje 

 1. Komentarze 

 1. Systemy 

 1. Monografie 

 1. Czasopisma 

 1. Analizy 

 1. Praktyczne wyjaśnienia 

 1. ius.focus 

 1. kierunki orzecznicze 

 1. translator 

 1. bibliografia 

 1. wzory 

 1. informatory 

 1. kalkulatory 

 1. Omówienie zasad korzystania z wyszukiwarki 

 1. Omówienie szczegółowych zasad pracy z aktami prawnymi 

 1. Omówienie szczegółowych zasad pracy z orzecznictwem 

 

III. LEX 

 1. Ogólne przedstawienie interfejsu 

 1. Omówienie poszczególnych elementów menu 

 1. Indeks 

 1. Mój LEX 

 1. Zasoby 

 1. Roczniki 

 1. Kalendarium 

 1. Prawo.pl 

 1. Aktówka 

 1. Historia 

 1. Alerty 

 1. Terminarz 

 1. Zegar legislacyjny 

 1. Bibliografia PAN 

 1. Omówienie szczegółowych zasad korzystania z wyszukiwarki 

 1. Omówienie szczegółowych zasad pracy z aktami prawnymi 

 1. Omówienie szczegółowych zasad pracy z orzecznictwem 

IV. Rozwiązywanie zadań 

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android