Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy niejęzykowe

Cel kursu: Zwiększenie kompetencji informatycznych studentów w zakresie kluczowego oprogramowania poprzez intensywny kurs (warsztat). Kurs o dedykowanym charakterze skupiający się na składzie tekstu i publikacji oraz przygotowania do druku znacząco zwiększa umiejętności istotne na rynku pracy zarówno w zakresie profilu kształcenia (praca przy przygotowaniu publikacji i materiałów dla instytucji kultury) oraz wydawnictwach popularnych i naukowych.

Zakres kursu

 1. Wprowadzenie do typografii, w tym: omówienie typów krojów pisma, omówienie zastosowań krojów
 2. Wprowadzenie do edytorstwa
 3. Skład tekstów naukowych wraz z ilustracjami barwnymi publikacji książkowych, pojedynczych artykułów, formuł matematycznych, skład skryptów niełacińskich, skład zapisów muzycznych
 4. Proces przygotowania do druku (DTP)

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni

 • Grupa 1: 22.04.2023-23.04.2023, godz. 09:00-15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków
 • Grupa 2: 29.04.2023-30.04.2023, godz. 09:00-15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków

Rok akademicki 2022/2023 - semestr zimowy

 • Grupa 1: 16.02.2023-17.02.2023, godz. 09:00-15:30
 • Grupa 2: 18.02.2023-19.02.2023, godz. 09:00-15:30

Cel kursu: Zwiększenie kompetencji informatycznych studentów w zakresie kluczowego oprogramowania poprzez intensywne szkolenie. Znajomość oprogramowania służącego obróbce graficznej fotografii znajduje zastosowanie m.in. w pracy w branży konserwatorskiej, muzealnej, w instytucjach publicznych i prywatnych wykonujących zadania związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów oraz wydawnictwach oraz w branży archeologicznej służąc wykonywaniu kluczowej dokumentacji obiektu kultury.

Zakres kursu

 1. Zarządzanie barwą
 2. Retusz
 3. Korekta geometrii
 4. Korekty barwne
 5. Podstawy montażu fotograficznego
 6. Przygotowanie fotografii do druku
 7. Omówienie formatów plików i typów danych
 8. Praca z plikami RAW
 9. HDR

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni

 • Grupa 1: 01.04.2023 – 02.04.2023, godz. 09:00 – 15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków
 • Grupa 2: 15.04.2023 – 16.04.2023, godz. 09:00 – 15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków 

Rok akademicki 2022/23 – semestr zimowy

 • Grupa 1: 12.02.2023 – 13.02.2023, godz. 09:00 – 15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków
 • Grupa 2: 14.02.2023 – 15.02.2023, godz. 09:00 – 15:30, Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius, ul. Kochanowskiego 28/1, 31-127 Kraków 

Dokumenty

 • Sylabus szkolenia
 • Harmonogram szkolenia
 • Program szkolenia

Cel kursu: W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM. Poznają obowiązki oraz produkty  rekomendowane przez DSDM®.  Szkolenie wskazuje krytyczne czynniki sukcesu, o których  należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzanie. Podczas szkolenia AgilePM Foundation stosujemy grę szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. 

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni

 • Grupa 1: 01-02 kwietnia 2023, godz. 09:00 – 15:30
 • Grupa 2: 13-14 maja 2023, godz. 09:00 – 15:30

Rok akademicki 2022/2023 – semestr zimowy

 • Grupa 1: 11.02.2023, godz. 09:00-15:30, 12.02.2023, godz. 09:00-15:30
 • Grupa 2: 13.02.2023, godz. 09:00-15:30, 14.02.2023, godz. 09:00-15:30

Widok zawartości stron Widok zawartości stron