Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy językowe

 

 • Kod kursu: zin.kst-5.26
 • Cel kursu: W międzynarodowych kontaktach gospodarczych, bez względu na to czy dotyczą one instytucji państwowych, wielkich koncernów czy sektora w pełni prywatnego, w tym także małych i średnich przedsiębiorstw, język jako podstawowe narzędzie komunikacji stanowi kluczowy element warunkujący porozumienie oraz ekonomiczny sukces. Znajomość języka w powiązaniu z kompetencjami kulturowymi, świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych oraz historycznych to kluczowy warunek dobrych i owocnych relacji z biznesowym partnerem. Świat arabski, ze swoim ogromnym potencjałem i niemalejącą przez kolejne dekady otwartością na współpracę zagraniczną, od lat skupia uwagę polskich przedsiębiorców. Dobre tradycje współpracy gospodarczej naszego kraju z bliskowschodnimi partnerami to także zasługa polskich tłumaczy, którzy wykazując się wysoką kompetencją i odpowiedzialnością współtworzyli sukcesy ekonomiczne kooperacji z takimi krajami jak Libia, Irak czy Egipt. Proponowany kurs stara się odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnych realiów pracy tłumacza języka arabskiego w przestrzeni szeroko pojmowanego biznesu i gospodarczych relacji ze światem arabskim. Praktyczne ćwiczenia mają za zadanie nie tylko zaznajomić studenta ze specyficznym słownictwem i zwyczajami językowymi typowymi dla środowiska biznesowego, ale także przyczynić się do wyrobienia w nim swobody formułowania wypowiedzi w specjalistycznej odmianie języka arabskiego. Celem proponowanego kursu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie arabskiego języka biznesu w mowie i piśmie, jak również kształtowanie szerokiej świadomości socjokulturowej studentów w obszarze obejmującym zakres specjalizacji kursu. W trakcie kursu student zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu arabskiego języka biznesu na poziomie średnio zaawansowanym. Przyswoi zasady poprawnego posługiwania się tym językiem poprzez opanowanie wyselekcjonowanego materiału leksykalno-gramatycznego. Kurs obejmuje podstawowe treści teoretyczne dotyczące teorii przekładu pisemnego i ustnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających ze specyfiki języka biznesu. Strona praktyczna kursu koncentruje się na ćwiczeniach przekładu ustnego (konsekutywnego) oraz pisemnego z i na język arabski.
 • Tematyka kursu: Część pisemna - korespondencja handlowa (oferty handlowe, zamówienia, reklamacje wezwania do spłaty należności itp.), reklama produktu i prezentacja firmy, dokumenty związane z działalnością firmy (umowy agencyjne, listy intencyjne, upoważnienia, gwarancje bankowe, umowy o pracę itp.). Część ustna - praktyczne kontakty z arabskim partnerem biznesowym (prezentacja firmy, składanie ofert, kontakty telefoniczne, umawianie spotkań, negocjowanie umów itp.). Wymagana znajomość języka na poziomie B1
 • Liczba godzin dydaktycznych kursu: 20/10 (praca własna)
 • Liczba punktów ECTS: 2 
 • Prowadzący: Dr Sebastian Gadomski
 • Forma: Zdalnie w czasie rzeczywistym (MS Teams) 
 • Harmonogram kursu:
  Listopad: 30.11.2022 godzina 18:30 – 20:00
  Grudzień: 07.12.2022 godzina 18:30 – 20:00; 14.12.2022 godzina 18:30 – 20:00
  Styczeń: 04.01.2023 godzina 18:30 – 20:00; 11.01.2023 godzina 18:30 – 20:00; 18.01.2023 godzina 18:30 – 20:00; 25.01.2023 godzina 18:30 – 20:00
  Luty: 01.02.2023 godzina 18:30 – 20:00; 08.02.2023 godzina 18:30 – 20:00; 22.02.2023 godzina 18:30 – 20:00
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron