Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LAST MINUTE - ZintegrUJ się i zapisz się na darmowe kursy

LAST MINUTE - ZintegrUJ się i zapisz się na darmowe kursy

Szanowni Państwo, w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia.

Szanowni Państwo,

w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział Studen_ci/_tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na następujące darmowe kursy i szkolenia:

- Korespondencja w języku angielskim

https://zintegruj.uj.edu.pl/korespondencja-biznesowa-w-jezyku-angielskim

 

- Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji

https://zintegruj.uj.edu.pl/praktykowanie-pomocy-psychologicznej-i-psychoedukacji

 

- Zadania psychologa praktyka

https://zintegruj.uj.edu.pl/zadania-psychologa-praktyka

 

- Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych

https://zintegruj.uj.edu.pl/specjalistyczne-tlumaczenie-tekstow-naukowych-i-popularno-naukowych

 

- Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki

https://zintegruj.uj.edu.pl/czytanie-i-szybkie-czytanie-od-teorii-do-praktyki

 

- Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników (kurs z zakresu rachunkowości)

https://zintegruj.uj.edu.pl/kurs-z-zakresu-prawa-podatkowego-dla-prawnikow

 

 

1//Osoby posiadające żeton prosimy o samodzielny zapis w systemie USOS

Rejestracja jest aktywna w systemie USOS do dnia 24.10.2021. (http://usosownia.uj.edu.pl/sites/default/files/usosweb-zetonowe-jezyki.mp4)

 

2//Osoby, które wykorzystały żeton mogą zapisać się na listę rezerwową

W przypadku niewypełnienia się limitu osobami z żetonami, studenci z listy rezerwowej mogą zostać wpisani na listę główną. Proszę o przemyślany zapis.

 

Link do zapisu: https://tiny.pl/996g8

 

Z poważaniem

Zespół projektu

Biuro Projektu ZintegrUJ

mail: rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

 

Zobacz video galerię

Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron