Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

📣To ostatni moment na zdobycie kompetencji językowych ze ZintegrUJ z/bez żetonu!

📣To ostatni moment na zdobycie kompetencji językowych ze ZintegrUJ z/bez żetonu!

W rekrutacji mogą wziąć udział Studen_ci/_tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry) bez względu na żeton!

Szanowni Państwo, 

w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, informujemy o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji uzupełniającej na darmowe kursy i szkolenia. 

W rekrutacji mogą wziąć udział Studen_ci/_tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry) bez względu na żeton!

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca na następujące darmowe kursy i szkolenia, a zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w czasie rzeczywistym. 

JĘZYK ANGIELSKI

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Higher 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+ 
 • 4 grupy 
 • 120 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie Higher 
 • Liczba wolnych miejsc: grupa 2: 25 grupa 3: 19 
 • Termin zajęć: grupa 2: wtorek 15.00-18.15 grupa 3: piątek 13:00-16:00 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA 
 •  

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2 
 • 60 godzin dydaktycznych 
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem 
 • Liczba wolnych miejsc: grupa 1: 1 
 • Termin zajęć: grupa 1: piątek godz. 11.00-14.15 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA  

Kurs przygotowujący do egzaminu C1 Business Higher, pomagającego uzyskać praktyczne umiejętności językowe potrzebne do pracy na wyższym szczeblu w międzynarodowym biznesie 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1 
 • 1 grupa 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem 
 • Liczba wolnych miejsc: 5 
 • Termin zajęć: wtorek, g. 17.15-20.15 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA   

Writing in the Sciences C1 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1 
 • 1 grupa 
 • 60 godzin dydaktycznych 
 • kurs semestralny - semestr letni 2021/22 
 • zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ 
 • Liczba wolnych miejsc: 15 
 • Termin zajęć: zostanie podany w późniejszym terminie 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA    

JĘZYK FRANCUSKI

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji) 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1 
 • 120 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A1 Delf Pro 
 • Liczba wolnych miejsc: grupa 1: 11 grupa 2: 3 
 • Termin zajęć: grupa 1: piątek, 14:00-17:15 grupa 2: sobota godz. 10:00-13:00 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA  

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej) 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony  certyfikowanym egzaminem na poziomie A2 
 • Liczba wolnych miejsc: 8 
 • Termin zajęć: piątek, 14.00 -17.15 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1 
 • 1 grupa 
 • 120 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Espanol del Turismo (B2) 
 • Liczba wolnych miejsc: 18 
 • Termin zajęć: piątek, godz. 13:00-17:00 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA   

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2) 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1 
 • 1 grupa 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2) 
 • Liczba wolnych miejsc: 14 
 • Termin zajęć: piątek, godz. 12.30-15.40 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA   

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1) 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2 
 • 1 grupa 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1) 
 • Liczba wolnych miejsc: 13 
 • Termin zajęć: piątek, 11:00-15:00 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA

JĘZYK WŁOSKI

Kurs języka włoskiego poziom A1/A2 z elementami języka biznesowego 

 • ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1 
 • 1 grupa 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs roczny 
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ 
 • Liczba wolnych miejsc: 2 
 • Termin zajęć: soboty: 9:30-13:15 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA 

JĘZYK CHIŃSKI  

Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego 

 • 1 grupa 
 • 60 godzin dydaktycznych 
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22 
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ 
 • Liczba wolnych miejsc: 1 
 • Termin zajęć: piątek godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA  

JĘZYK PORTUGALSKI  

Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego 

 • 1 grupa 
 • 90 godzin dydaktycznych 
 • kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22 
 • zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ 
 • Liczba wolnych miejsc: 4 
 • Termin zajęć: piątek godz. 9.45 - 13.00 
 • Rekrutacja: https://forms.office.com/r/czZdri24WA     

Regulamin zapisów - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kto-moze-zapisac-sie-na-kurs- 

  

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl 

  

Z poważaniem 

Zespół projektu 

Biuro Projektu ZintegrUJ 

 

Zobacz video galerię

Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron